Kierownik / Kierowniczka Projektu w Zespole ds. obsługi umów teleinformatycznych

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Kierownik / Kierowniczka Projektu w Zespole ds. obsługi umów teleinformatycznych
Miejsce pracy: Warszawa
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Koordynację i bieżącą obsługę umowy na świadczenie usług teleinformatycznych,
 • Weryfikację projektów teleinformatycznych i analizę zasadności potrzeb klienta biznesowego w Spółce z obszaru ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
 • Koordynację realizacji umów i spraw z zakresu teleinformatyki , w tym obsługę formalną umów w aktualnie obowiązujących w Spółce systemach informatycznych,
 • Udział w negocjacjach oraz bieżącą współpracę z dostawcami usług teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych,
 • Prowadzenie rejestru i rozliczeń zadań z obszaru teleinformatyki, rozliczanie faktur wpływających do wydziału z obszaru teleinformatyki,
 • Weryfikację ofert i wycen, składanych przez kontrahentów w toku realizacji umów,
 • Udział w procesie zakupowym poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień, definiowanie wymagań, opracowywanie analizy oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienia prawidłowości i spójności nabywań.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego o profilu informatyka lub telekomunikacja,
 • Minimum 3-letniego doświadczenia i uczestnictwa w dużych projektach teleinformatycznych zakończonych pełnymi wdrożeniami,
 • Umiejętności opracowania i uzgadniania dokumentacji przedprojektowej i projektowej, w tym m.in.: oceny biznesowej pod kątem realizacji budżetu, Opisu Przedmiotu Zamówienia, opracowywania założeń do umów z wykonawcami wewnętrznymi,
 • Umiejętności prowadzenia negocjacji oraz bieżącej współpracy z dostawcami usług teleinformatycznych,
 • Umiejętności analizy projektowej dokumentacji telekomunikacyjnej i budowlanej,
 • Umiejętności opracowywania oceny biznesowej zawieranych umów,
 • Umiejętności przygotowywania wariantów alternatywnych dla realizowanych projektów i umów.
Oferujemy:
 • Praca na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosfera - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie/Rzeszów

Definiowanie zakresu, harmonogramowanie, zarządzanie zasobami, monitorowanie postępów, kontrola jakości, zarządzanie ryzykiem, komunikacja z interesariuszami, dokumentacja projektowa. Wymagania...

2024-04-22

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

okres próbny Ismena Giza

2024-04-19

Quod Financial

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

The responsibilities include: Management of multiple projects, with handling the project life cycle (e.g. gathering of requirements, handling client’s requests/questions, etc) Manage project’s...

2024-04-14