Kierownik ośrodka

Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik ośrodka
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 138433

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta na parterze dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - platforma schodowa. 

Zakres zadań

 • kieruje pracą oraz koordynuje realizację zadań merytorycznych ośrodka w celu zapewnienia ich terminowości oraz zgodności z wytycznymi
 • inicjuje, projektuje i koordynuje realizację prac w zakresie wykorzystywania nowych technologii i źródeł danych pozastatystycznych w celu dostosowania wyników prac ośrodka do aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-społecznych i zmieniających się potrzeb informacyjnych
 • opracowuje, współtworzy koncepcje i uczestniczy w realizacji prac analitycznych i publikacyjnych w celu zapewnienia ich adekwatności do aktualnych potrzeb informacyjnych
 • planuje, organizuje i nadzoruje realizację prac w celu zapewnienia racjonalnego i prawidłowego wykonania zadań komórki
 • zarządza personelem, w tym motywuje, kontroluje, opracowuje i aktualizuje opisy stanowisk, zakresy czynności pracowników, dokonuje okresowych ocen pracowników, podejmuje działania na rzecz kształtowania właściwych stosunków między pracownikami wydziału w celu realizacji polityki zarządzania zasobami zgodnie z obowiązującymi standardami
 • inicjuje, organizuje i nadzoruje współpracę z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz prowadzi współpracę z jednostkami zewnętrznymi w zakresie właściwym dla Ośrodka w celu realizacji zadań statutowych
 • ocenia pod względem merytorycznym i formalnym wyniki pracy wydziału/pracowników oraz opiniuje kierowane z zewnątrz materiały w celu zapewnienia zgodności wyników prac z wymaganiami metodologicznymi
 • organizuje stanowiska pracy podległym pracownikom zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz danych statystycznych w celu zapewnienia przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów i zarządzeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obsłudze informatycznej lub analizie danych lub działalności naukowo-badawczej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • zarządzanie ludźmi: motywowanie i informacja zwrotna, delegowanie i kontrola, radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • bardzo dobra komunikacja interpersonalna oraz pisemna
 • myślenie analityczne
 • podstawowa wiedza na temat technologii przetwarzania danych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w 2 rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność programowania w C#, VB.NET lub w innym języku środowiska .NET Framework
 • znajomość XML
 • umiejętność projektowania baz danych MS SQL Server
 • wiedza z zakresu metod analizy statystycznej

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Super-Pharm

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Twój zakres obowiązków projektowanie serwisów www i aplikacji pod względem strukturalnym i funkcjonalnym tworzenie makiet i prototypów opracowywanych funkcjonalności projektowanie interfejsów...

dzisiaj

Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, Rondo Daszyńskiego

Opis stanowiska: Śledzenie trendów technologicznych i proponowanie zastosowania najistotniejszych z nich w bieżącej ofercie usług, Koordynacja działań związanych z rozwojem narzędzi Power...

2024-06-17

Polcode Sp. z o.o

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

100% remotely or in our office: Warszawa, Kraków B2B : 12000 - 15000 zł + VAT Get ready to: Work with clients from all over the world Manage development of exciting IT products (mostly...

2024-06-10