Kierownik sekcji

Archiwum Państwowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik sekcji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126118

Warunki pracy

Praca biurowa, stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Rozproszona struktura Archiwum - konieczność odbywania delegacji służbowych. Budynek zabytkowy, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak wind w budynku i podjazdów dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Kieruje i organizuje prawidłową pracę komórki, opracowuje dokumntację wymaganą przepisami prawa
 • Kieruje prawidłowym administrowaniem siecią teleinformatyczną, sprzętem komputerowym, serwerami poczty e-mail
 • Odpowiada za utrzymanie, ciągłość działania, rozwój oraz bezpieczeństwo systemów informacyjnych, aplikacji bazodanowych
 • Opracowuje i wdraża projekty informatyczne
 • Obsługuje i raportuje incydenty zagrażające cyberbezpieczeństwu
 • Stale śledzi zmieniające się technologie w obszarze IT i analizuje je pod kątem ich przydatności
 • Współpracuje z NDAP i wdraża rekomendacje związane z architekturą i bezpieczeństwem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • Znajomość środowiska Microsoft 365 oraz rozwiązań chmurowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zawartych w pakiecie E5 i Azure
 • Znajomość mechanizmów zarządzania urządzeniami końcowymi poprzez Endpoint Managment / Microsoft Intune
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows w tym Windows Server
 • znajomość zagadnień związnych z sieciami komputerowymi LAN, WLAN, WAN
 • Znajomość HTML, CSS, JS oraz wybranego języka programowania pozwalającego na budowanie aplikacji bazodanowych
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Linux
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego - poziom komunikatywny, pozwalający na czytanie literatury specjalistycznej w zakresie teleinformatycznym
 • Umiejętność konfiguracji Firewall Fortigate
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Komunikatywność
APLIKUJ TERAZ