Lider / Liderka zespołu testów

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym, który tworzy inteligentne systemy informatyczne oraz zapewnia szybki dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej, a także wdraża fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukujemy do Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji osoby na stanowisko:

Lider / Liderka zespołu testów
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • Zarządzanie procesem testów i zespołem testowym w projektach realizowanych w Laboratorium;
 • Określanie i wdrażanie najlepszych praktyk w obszarze testowania oprogramowania;
 • Formułowanie i wdrażanie procedur usprawniających realizowane prace w zespole testów manualnych ;
 • Koordynacja i nadzór nad działaniami związanymi z przebiegiem testów manualnych;
 • Nadzór nad specyfikacją projektu testów w tym scenariuszy oraz przypadków i procedur testowych, harmonogramów, wycen;
 • Definiowanie zasad współpracy pomiędzy zespołem testów a innymi zespołami wytwórczymi;
 • Opracowywanie i wdrażanie usprawnień dotyczących działań realizowanych przez zespół testowy;
 • Budowanie struktury zespołu oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych ról testowych;
 • Wyznaczanie i dobór koniecznych kompetencji technologicznych w zespole;
 • Motywowanie i rozwój zespołu;
 • Dbanie o wyjątkową atmosferę pracy w zespole jednocześnie wzmacniając silną wolę do działania;
 • W razie konieczności przejęcie prac testowych lub współuczestniczenie w testach manualnych;
 • Prezentowanie wyników działań oraz efektywności procesu i zespołu testów manualnych.
Wymagania:
 • Co najmniej 2-letnim doświadczeniem w rozwoju oraz zarządzaniu zespołem testowym;
 • Znajomość zagadnień z zakresu metodologii, narzędzi i procesów kontroli jakości oprogramowania;
 • Doświadczenie w tworzeniu strategii i planów testów, wycen, harmonogramów;
 • Znajomość najnowszych trendów w obszarze jakości oprogramowania;
 • Umiejętność motywowania i budować zaangażowania w zespole w planowane prace;
 • Umiejętność zarządzania czasem, ustalania priorytetów zadań i rozwiązywania problemów;
 • Doskonała organizacja pracy swojej oraz podległego zespołu;
 • Samodzielność i łatwość w podejmowaniu decyzji oraz wysoka komunikatywność;
 • Znajomość metodologii Agile.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 188B, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i w związku z późniejszym zatrudnieniem.

Klauzula informacyjna
Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy, o których mowa w zamieszczonym ogłoszeniu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (00-608), przy Al. Niepodległości 188b. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każda osoba do momentu zakończenia procesu rekrutacji ma dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy jest obowiązkowe w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie pozostałych dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób, niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
APLIKUJ TERAZ