Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Miejsce pracy: Lublin
Numer referencyjny: WZ/IOI/22/05/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • udział w realizacji zadań związanych z ustanowieniem, wdrożeniem i eksploatacją, monitorowaniem i przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) na zgodność z normą ISO/IEC 27001 zgodnie z ustalonym wewnętrznie zakresem,
 • realizacja zadań związanych z administracją merytoryczną i koordynacją systemów wspomagającymi działania w obszarze SZBI, zgodnie z ustalonym wewnętrznie zakresem,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych SZBI, udział w procesie zarządzania ryzykiem oraz incydentami w obszarze SZBI,
 • udział w ocenie skutków przetwarzania danych osobowych,
 • realizacja zadań trenera SZBI, opracowywanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym z zakresu ochrony danych osobowych,
 • udział w uzgadnianiu projektów umów pod kątem wymagań bezpieczeństwa informacji, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, umów o współadministrowanie oraz umów o zachowaniu poufności,
 • udział w projektach informatycznych w zakresie wdrażania zabezpieczeń i procedur związanych z bezpieczeństwem informacyjnym,
 • prowadzenie stałego, bieżącego monitoringu i świadczenie stałego wsparcia dla jednostek organizacyjnych i komórek Centrali zgodnie z ustalonym wewnętrznie zakresem.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub w specjalnościach: bezpieczeństwo, IT,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych na poziomie „Poufne”,
 • wiedza zawodowa w zakresie bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość obsługi SAP na poziomie podstawowym
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • posiadanie certyfikatu audytora wewnętrznego SZBI zgodnie z normą ISO/IEC 27001.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ