Menedżer produktów cyfrowych wow

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Menedżer produktów cyfrowych wow
Miejsce pracy: Kraków
Numer: StPr/24/2747
OBOWIĄZKI:
Kierowanie i wpływanie na organizacyjną dojrzałość cyfrową, popieranie wczesnego i częstego dostarczania przy użyciu podejścia Lean-Agile; Dążenie do sukcesu klientów i zespołów, usuwanie przeszkód i tworzenie wydajnych zespołów w celu osiągnięcia wyników biznesowych.; Upewnianie się, że zespoły dostarczają widoczną wartość w stosunku do celów klienta w każdej iteracji.; Definiowanie zakresu i harmonogramu wydania produktu przy jednoczesnym skupieniu się na terminowym dostarczaniu wartości; Odpowiada za kompleksową dostawę, zapewniając, że zespół i zespoły grupy produktów dostarczają widoczną wartość w każdej iteracji.; Zarządza zakresem i harmonogramami, stosując podejście Agile do ustalania priorytetów i dostarczania wartości.; Zapewnienie odpowiedniej alokacji wydajności w celu wsparcia zakresu wydania produktu; Zapewnienie aktualizacji tematów Backlog, inicjatyw oraz prawidłowego powiązania inicjatyw/epizodów/historii użytkownika z kierunkami strategicznymi.; Zarządzanie ryzykiem i kwestiami związanymi z produktem; Pomoc zespołowi i zespołowi grupy produktowej zespołów, przy jednoczesnym rozliczaniu zespołów z ich zobowiązań; Usuwanie blokad produktowych; Mentorowanie i rozwijanie członków zespołu; Wspieranie menedżera produktu w zarządzaniu oczekiwaniami klientów, komunikacją z interesariuszami i pomaganie we wdrażaniu skutecznego systemu zarządzania produktem.; W połączeniu z PO, tworzenie i zarządzanie historiami użytkowników i zaległościami produktu; Definiowanie i wdrażanie najlepszych praktyk Agile Product Management; Promowanie wzmocnienia pozycji zespołu, zapewnienie, że każdy członek zespołu jest w pełni zaangażowany w projekt i wnosi znaczący wkład oraz zachęcanie do zrównoważonego tempa przy wysokim poziomie jakości.; Dostarczanie prognoz składu zespołu i zapewnianie płynnego zarządzania zmianami w zespole.; Wnoszenie wkładu do Community of Practice, wykorzystując dopracowany zestaw najlepszych praktyk, narzędzi współpracy, technik i działań.; Przeprowadzanie warsztatów wspierających zespoły produktowe w celu inicjowania nowych zespołów; Ulepszanie i utrzymywanie sposobów pracy - Digital Products Framework; Tworzenie treści edukacyjnych i odpowiednie ich przekazywanie
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Język: angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany


Wymagania inne:

doświadczenie zawodowe: min. 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym na stanowisku kierowniczym/menedżerskim. Umiejętności: Zaangażowanie w dążenie do doskonałości i konsekwentne poszukiwanie sposobów na poprawę procesów i wyników. Umiejętność uważnego słuchania, obserwowania dynamiki zespołu i rozumienia unikalnych potrzeb różnych zespołów. Silne umiejętności przywódcze, inspirowanie, wzmacnianie i budowanie szacunku poprzez wykazywanie zaangażowania, wiarygodności, pozytywnego nastawienia, samomotywacji, uczciwości i umiejętności organizacyjnych. Znajomość różnych metodologii zwinnych (takich jak Scrum, Kanban i SAFe) oraz praktyk branżowych. Wiedza z zakresu Design Thinking, User Centric Mindset, Product Road Mapping i Value Tracking. Silne umiejętności coachingowe: Motywowanie i wzmacnianie zespołów poprzez dostarczanie konstruktywnych informacji zwrotnych, ułatwianie uczenia się i zachęcanie do ciągłego rozwoju. Umiejętność pragmatycznej facylitacji i skutecznego podejścia coachingowego. Biegłość w pracy z zespołami rozproszonymi geograficznie lub zdalnymi, wykazując się doskonałą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie. Umiejętność zrozumienia zasad zwinności i sposobu ich optymalnego stosowania, w tym ról i definicji pracy. Znajomość koncepcji strumienia wartości - Rozumienie modeli zarządzania zmianą i komunikacją oraz sposobów poruszania się po transformacjach organizacyjnych. Umiejętność zarządzania projektami, w tym gotowość do zmiany biegów/adaptacji między scenariuszami opartymi na produktach i projektach oraz zrozumienie potrzeb i ograniczeń środowiska hybrydowego. Umiejętność oceny i ograniczania ryzyka: Identyfikacja ryzyka specyficznego dla środowisk zwinnych i opracowywanie strategii radzenia sobie z nim.Dogłębna znajomość narzędzi takich jak Atlassian toolset, Power-BI i AI oraz innych powiązanych praktyk technicznych, takich jak tworzenie oprogramowania, może być korzystna.Znajomość języków obcych: angielski, poziom znajomości: min. C1

Miejsce pracy:

Kraków


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 32 332 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Bydgoszcz

Warunki pracy Prace związane z administrowaniem i zarządzaniem uprawnieniami dostępu użytkowników do lokalnych i centralnych systemów informatycznych. Opracowywanie założeń i dokumentacji w...

2024-05-20

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Bydgoszcz

Warunki pracy Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich....

2024-05-20

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: zarządzanie systemami informacji pasażerskiej, ustalanie priorytetów i kryteriów zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników powierzonych...

2024-05-16