Mistrz ds. infrastruktury pasażerskiej

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Mistrz ds. infrastruktury pasażerskiej

Krzyż Wielkopolski
Numer referencyjny:
WZ/IZ/02/03/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja zadań analityczno-utrzymaniowych w obszarze informacji pasażerskiej oraz udział w komisjach odbiorowych w obszarze małej architektury realizujących zadania inwestycyjne i utrzymaniowo-naprawcze,
 • przegląd wykonywanych zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w obszarach infrastruktury pasażerskiej po stronie Spółki oraz zapewnienie utrzymania jakości prac po ich zakończeniu,
 • przeprowadzanie audytu jakości wykonywanych usług w obszarach związanych z infrastrukturą pasażerską, w szczególności audytów czystości, zapowiedzi głosowych i Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
 • wywieszanie przyszłych i nowych rozkładów jazdy pociągów w gablotach na stacjach i przystankach osobowych,
 • identyfikacja potrzeb klienta oraz realizacja inicjatyw pro klienckich Spółki w procesie podnoszenia jakości oferowanych usług oraz polepszenia wizerunku Spółki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie techniczne, 
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • wiedza zawodowa z zakresu audytów, inwestycji oraz infrastruktury kolejowej,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ