Młodszy informatyk

Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 126659

Warunki pracy


 • wysiłek fizyczny,
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami,
 • brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Zakres zadań

 • administruje systemami operacyjnymi stacji roboczych i urządzeń mobilnych w celu zapewnienia użytkownikom warunków do efektywnej pracy i niezawodnego sprzętu komputerowego
 • analizuje wyposażenie stanowisk pracy, stan materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych, konserwuje i serwisuje sprzęt informatyczny, wnioskuje o naprawę lub wycofanie sprzętu wyeksploatowanego, zgłasza potrzeby zakupów w celu optymalnego wyposażenia i zapewnienia ciągłości pracy sprzętu komputerowego
 • współuczestniczy w administrowaniu infrastrukturą sieciową w celu zapewnienia użytkownikom poprawnych warunków pracy w sieci
 • udziela wsparcia użytkownikom sieci komputerowej oraz systemów informatycznych w celu efektywnego ich wykorzystania
 • współpracuje z administratorami w zakresie ochrony antywirusowej systemów i sieci informatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane dane w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa
 • prowadzi ewidencję oprogramowania w celu użytkowania go zgodnie z prawem i ograniczeniami licencyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość działania i konfiguracji systemów operacyjnych MS Windows,
 • znajomość budowy sprzętu komputerowego i zasad jego konfiguracji,
 • umiejętność użytkowania programu biurowego MS Office
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w 2 rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • myślenie analityczne
 • kreatywność
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

wczoraj

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Równoważny system czasu...

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Lokalizacja: pomorskie/Malbork

utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego, monitorowanie prawidłowości funkcjonowania urządzeń komutacyjnych i teletransmisyjnych, diagnostyka i usuwanie...

2023-10-02