Młodszy informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 50767

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca administracyjno-biurowa,
•nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
•zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
•stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
•warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, toalety na każdym piętrze,
•brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
•oświetlenie naturalne i sztuczne,
•brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

  • Utrzymywanie, aktualizacja i zapewnienie ciagłości działania lokalnych i centralnych systemów informatycznych opierających się na bazach danych: podatkowych oraz obszarów pomocniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Obsługa i weryfikacja na poziomie regionalnym wniosków o założenie kont, nadanie, modyfikację lub odebranie uprawnień użytkownikom w zakresie aplikacji lokalnych,
  • Udział w procesie realizacji procesów zakupów sprzętu komputerowego, usług i oprogramowania. Ewidencjonowanie oprogramowania komputerowego oraz licencji,
  • Ewidencjonowanie i zgłaszanie wszelkich działań zagrażających i/lub naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. Współpraca w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji,
  • znajomość systemów operacyjnych Windows/Windows Server/UNIX lub inne informatyczne,
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • zdolności analityczne, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ