Młodszy informatyk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137109

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, pokój biurowy mieści się na parterze wielokondygnacyjnego budynku z windą,
 • wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, 
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. 

Zakres zadań

 • prowadzi nadzór nad serwerownią Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW)
 • prowadzi nadzór i administruje sprzętem teleinformatycznym PUW
 • prowadzi nadzór i administruje systemem e-learning wykorzystywanym do wspomagania szkoleń
 • prowadzi nadzór i administruje wybranymi serwerami PUW
 • prowadzi nadzór, administruje zasilaczem awaryjnym
 • administruje systemem: Elektroniczny Rejestr Wniosków i Decyzji o Pozwoleniu na Budowę i Rejestr Zgłoszeń (RWDZ)
 • administruje systemem „Źródło” jako Lokalny Administrator Systemu oraz Lokalny Administrator Ról systemu
 • prowadzi obsługę informatyczną wydziałów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o podpisie elektronicznym, o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość zasad organizacji serwerowni
 • Znajomość systemów Windows, Windows Serwer
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

ECOL Sp. z o.o.

Lokalizacja: śląskie/Rybnik

Zakres obowiązków Nadzór nad funkcjonowaniem procesów nadawania uprawnień, zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie ich skuteczności w oparciu o...

2024-05-20

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich...

2024-05-17

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Zagrożenie korupcją. Miejsce i...

2024-04-26