Młodszy Inżynier wdrożeń systemów IT

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Nasz Klient to producent oraz integrator rozwiązań teleinformatycznych, umożliwiających wsparcie procesów obsługi Klienta oraz zwiększenie efektywności organizacji. Pracują dla największych organizacji z branży energetycznej, finansowej czy logistyczne.
Młodszy Inżynier wdrożeń systemów IT
MIASTO Kraków
Nr ref.: 42900#21030073
Zakres obowiązków:
 • udział w projektach wdrożeniowych z zakresu: systemów front office klasy Contact Center wraz zintegrowanym rozwiązaniem IVR oraz wysokowydajną platformą telekomunikacyjną, które są w stanie obsługiwać jednocześnie wiele tysięcy połączeń telefonicznych, dziedzinowych systemy II linii wsparcia (dzienniki zgłoszeń, systemy klasy workflow, etc.) dedykowane dla obsługi różnych branż w obszarze back office, systemów klasy field service management zintegrowanych z systemami dyspozytorskimi, skutecznie wspierających i monitorujących zadania realizowane przez pracowników mobilnych.
 • wsparcie techniczne, merytoryczne Klientów oraz bieżąca pomoc przy obsłudze systemu
 • konfigurowanie systemów operacyjnych,
 • wsparcie powdrożeniowe Użytkowników
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne, lub w trakcie studiów
 • dobra znajomość Windows Server, MS SQL Server
 • podstawowa znajomość środowiska Linux
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy, umiejętności pracy w grupie
 • szeroka znajomość zagadnień z branży IT


Dodatkowe atuty:

 • komercyjne doświadczenie na stanowisku Inżyniera wdrożeń lub Administratora Windows
 • znajomość Git/Voip/SIP/RTP/Bash/Powershell/TFS
 • znajomość rozwiązań wirtualizacyjnych (Vmware, Hyper-V)
 • zrozumienie aspektów bezpieczeństwa, monitorowania i wydajności architektury platformy i aplikacji
 • umiejętność zarządzanie zmianą i wersjonowaniem (aplikacja i baza)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • certyfikaty Microsoft MCSA MCSE, AZ
Oferujemy:
 • umowa o pracę/zlecenie lub B2B
 • pracę przy projektach o bardzo dużej rozpoznawalności w Polsce
 • pracę z najnowszymi technologiami
 • miłą atmosferę w doświadczonym zespole
 • elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach
 • możliwość korzystania z biblioteki firmowej
 • benefity: Karta multisport, opieka medyczna LuxMed, ubezpieczenie na życie
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

APLIKUJ TERAZ