Młodszy kierownik projektów it

DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Młodszy kierownik projektów it
na czas określony

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.
 • Profesjonalne szkolenia - bo liczy się Twój rozwój.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz 2 lata doświadczenia w projektach związanych z wytwarzaniem oprogramowania,
 • masz wiedzę na temat projektowania rozwiązań i integracji systemów IT,
 • znasz metodyki, standardy i narzędzia związane z zarządzaniem projektami,
 • znasz założenia architektury SOA i ESB oraz koncepcji z zakresu integracji systemów,
 • masz wykształcenie wyższe techniczne lub jesteś studentem ostatnich lat.

Na co dzień w naszym zespole:

 • zarządzasz projektami od strony technicznej zapewniając dostarczenie produktów,
 • rozwijasz aplikacje bankowe odpowiadając za określenie wymagań technicznych z uwzględnieniem oprogramowania i dostępnych technologii,
 • przygotowujesz, rekomendujesz, oceniasz propozycje dotyczące rozwoju i zmian rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem potrzeb biznesowych,
 • odpowiadasz za integrację pomiędzy systemami bankowymi, weryfikujesz wydajność rozwiązań,
 • identyfikujesz wystąpienie zależności z innymi aplikacjami/projektami i je uzgadniasz,
 • współpracujesz z zespołem projektowym i dostawcami,
 • opracowujesz i aktualizujesz dokumentację projektową (harmonogramy, raporty, materiały statusowe, itp.),
 • zarządzasz budżetem projektu oraz ryzykiem projektowym,
 • eskalujesz problemy, gdy realizacja prac projektowych nie idzie zgodnie z przyjętymi założeniami,
 • uzgadniasz i potwierdzasz wymagania biznesowe z kluczowymi interesariuszami po stronie biznesu.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ