Młodszy Specjalista w Sekcji ds. Dokumentacji SIWDzNFZ w Departamencie Informatyki

Młodszy Specjalista w Sekcji ds. Dokumentacji SIWDzNFZ

w Departamencie Informatyki

 

Numer ogłoszenia: DI/23/33

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 09.03.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w prowadzeniu biura projektów w zakresie dokumentów formalnych związanych z procedurą obsługi umów z dostawcami dedykowanego oprogramowania użytkowego;
 • udział w prowadzeniu rejestru zgłoszeń o zmianę w systemach informatycznych NFZ;
 • udział w zespołach projektowych (w tym współpraca z dostawcami systemów informatycznych) wypracowujących wymagania do systemów informatycznych NFZ;
 • przygotowywanie na podstawie zgromadzonych wymagań funkcjonalnych i technicznych, zgłoszeń o zmianę systemów informatycznych NFZ kierowanych do dostawców oprogramowania;
 • przygotowywanie pod względem organizacyjnym, technicznym i logistycznym spotkań związanych z zadaniami biura projektów;
 • sporządzanie pism, zarządzeń, instrukcji będących w kompetencji Sekcji.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowane kierunki: administracyjne, techniczne, informatyczne)
 • Lata pracy zawodowej:
  • Minimum 1 rok - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
  • minimum 4 lata - w przypadku posiadania wykształcenia średniego;

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej/świadectwem ukończenia szkoły średniej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.)

 

Wymagania dodatkowe:

 • doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność dobrej komunikacji z otoczeniem oraz wysoka kultura osobista;
 • odporność na stres;
 • kreatywność;
 • znajomość zagadnień sytemu ochrony zdrowia związanych z systemem ubezpieczeń zdrowotnych;
 • doświadczenie w pracy w administracji;
 • kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe...

2023-03-03