Pracownik do spraw Pozyskiwania i Analizy Danych

Prezydent Wrocławia
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
stanowisko do spraw pozyskiwania i analizy danych
Biuro Zrównoważonej Mobilności
Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:
 • udział w konsultacjach społecznych i kampaniach informacyjnych dotyczących zrównoważonej mobilności, w tym:
  • przygotowywanie materiałów, informacji i komunikatów prasowych
  • przygotowywanie i udział w konsultacjach społecznych
  • analiza wniosków z konsultacji dotyczących planowania zrównoważonej mobilności
 • przygotowywanie analiz i projektów z zakresu transportu, w tym:
  • sporządzanie symulacji komunikacyjnych na potrzeby analiz przestrzennych i planowania inwestycji transportowych w mieście
  • opracowywanie analiz
  • przygotowywanie projektów transportowych w zakresie merytorycznym
  • przygotowywanie prezentacji multimedialnych
 • badania ruchu, w tym:
  • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu Kompleksowych Badań Ruchu
  • przetwarzanie zebranych danych na potrzeby modelu ruchu oraz innych analiz transportowych i przestrzennych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji, badań i pomiarów, w tym:
  • pozyskiwanie danych w oparciu o przeprowadzane inwentaryzacje, badania i pomiary w terenie na potrzeby realizacji projektów transportowych
  • opracowywanie i analiza zebranych danych.

Informacja o warunkach pracy na tym stanowisku:

Miejsce pracy:

budynek Urzędu - ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

Stanowisko pracy:
 • praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w terenie
 • dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim: miejsce parkingowe, podjazd do budynku, winda, wózek ewakuacyjny.
Przewidywany termin zatrudnienia:

IV kwartał 2023 r.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość tematyki analiz transportowych
 • umiejętność opisywania i analizowania zjawisk transportowych
 • umiejętność zbierania i przetwarzania zbiorów danych
 • obsługa pakietu Microsoft Office
 • znajomość oprogramowania ArcGIS.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość tematyki dotyczącej konsultacji społecznych
 • znajomość języka angielskiego
 • obsługa oprogramowania graficznego wspomagającego projektowanie
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu sierpniu 2023 roku wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

na czas nieokreślony IT

dzisiaj

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

Śledzenie aktualnych informacji o Planie Marketingowym Herbalife, zasadach, politykach i przepisach każdego kraju w celu zapewnienia wsparcia Zespołowi ds. Dokumentacji. Utrzymywanie dokładnego i...

2023-10-02

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu

Lokalizacja: wielkopolskie/Nowy Tomyśl

Odpowiadanie na przychodzące telefony i zgłoszenia internetowe z prośbą o pomoc od użytkowników doświadczających problemów technicznych. Rozwiązywanie, analizowanie, śledzenie i...

2023-09-30