Pracownik ds. zarządzania uprawnieniami i licencjami

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. zarządzania uprawnieniami i licencjami

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IIN/08/01/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zarządzanie kontami użytkowników w systemach IT oraz tworzenie i utrzymywanie ról i uprawnień w systemach IT,
 • dbanie o bezpieczeństwo i spójność w zakresie przyznawanych ról i uprawnień w systemach IT,
 • pilnowanie procesów recertyfikacji ról i uprawnień w systemach IT,
 • tworzenie instrukcji technicznych dla pracowników działów IT w zakresie ról i uprawnień w systemach IT,
 • uczestniczenie we wdrożeniach projektów z obszaru IT,
 • koordynacja prac utrzymaniowych w danej domenie IT, nadzorowanie tworzenia dokumentacji technicznej i biznesowej związanej z systemami IT w zakresie ról i uprawnień,
 • zarządzanie licencjami w systemach informatycznych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne lub podyplomowe techniczne,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy na stanowiskach związanych z IT,
 • wiedza zawodowa w zakresie administracji i IT z obszaru autoryzacji i bezpieczeństwa dostępu,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności informatyka,
 • znajomość systemu SAP w zakresie ról i uprawnień,
 • znajomość systemów klasy SAM.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ