Pracownik ds. wdrożenia Systemu Automatyzacji Obchodów Torów (AOT)

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Poszukujemy osób na stanowisko:
Stanowisko ds. wdrożenia Systemu Automatyzacji Obchodów Torów (AOT)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/ILK/62/06/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowywanie dokumentacji przetargowej w postępowaniu na dostawę Systemu Automatyzacji Obchodów Torów (dalej w skrócie „AOT”),
 • opracowywanie i wdrażanie zmian w procesie diagnostyki drogi kolejowej,
 • nadzór i monitorowanie umów związanych z opracowaniem, dostawą i wdrożeniem Systemu AOT,
 • współpraca z Wykonawcą Systemu AOT przy jego produkcji, odbiorach i wdrażaniu,
 • audyty procesów produkcyjnych wybranych elementów Systemu AOT,
 • wsparcie Dyrektora Projektu przy realizacji zadań związanych z wdrożeniem Systemu AOT na sieci PKP PLK S.A.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane informatyka lub automatyka przemysłowa),
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) na poziomie średnio zaawansowanym,
 • chęć ciągłego rozwoju,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność,
 • zaangażowanie,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • umiejętność współpracy w zespole oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z projektowaniem systemów informatycznych lub automatyki przemysłowej,
 • wiedza w zakresie budownictwa kolejowego i/lub diagnostyki nawierzchni kolejowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zapewniającym możliwość udziału w międzynarodowych grupach technicznych oraz korzystania z anglojęzycznych źródeł wiedzy technicznej,
 • znajomość notacji BPMN w stopniu zapewniającym możliwość opracowywania prostych schematów procesów biznesowych.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.