Programista

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Programista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 130003

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Utrzymuje i rozwija systemy IT przeznaczone dla administracji publicznej
 • Opracowuje i wdraża rozwiązania IT: aplikacje konsolowe, WWW
 • Przygotowuje analizy biznesowe, raporty analityczne
 • Pomaga w automatyzacji procesów oraz obsłudze systemów
 • Opracowuje dokumentację techniczną dotyczącą wykonywanych prac
 • Analizuje dokumentację techniczną dostarczaną przez podmioty zewnętrzne w celu przeprowadzenia procesów integracyjnych
 • Rozwiązuje incydenty zgłaszane w systemie helpdesk dotyczące obsługiwanych systemów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w informatyce
 • Znajomość programowania w języku C# lub JAVA na poziomie podstawowym
 • Znajomość relacyjnych baz danych na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność pracy w zespole oraz analitycznego i koncepcyjnego myślenia
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań oraz zaangażowanie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie (B2)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość .NET Framework, LINQ. ASP. NET MVC, SPRING lub odpowiednich
 • Znajomość XML
 • Znajomość ORM: MS Entity Framework, Hibernate lub odpowiednich
 • Znajomość SOAP, REST
 • Znajomość wzorca MVC
 • Znajomość JavaScript, CSS, Bootstrap
 • Znajomość otwartych, dokumentowych baz danych
APLIKUJ TERAZ