QA Automation Engineer

QA Automation Engineer
[online recruitment]
Location: Wroclaw
Reference number: VR-60589
Project Description:

Information and Document Systems is a global technology change and delivery organization comprising nearly 200 individuals located mostly in Switzerland, Poland and Singapore. Providing global capturing and document processing, archiving and retrieval solutions to all business divisions focusing on supporting Legal, Regulatory and Operational functions. At the moment developing strategic greenfield project to build large-scale digital archive for documents and records, that will gradually replace all existing archiving solutions in the bank, and to build an operational document store, that should become a single point of truth for document workflows. The whole system must scale linearly, be fault-tolerant, and handle petabytes of data. Within our organization, you would be working on the Product Development project, with the SCRUM Teams consisting of Developers, DevOps, Business Analysts and Quality Analysts/Testers.

Technologies and frameworks used:

 • Development is based on Scala, Java and Javascript language
 • Our program has implemented Scaled Agile Framework (SAFe) with focus on sub-streams/projects working in SCRUM
 • JIRA, Confluence, PPM tools, GitHub would be mostly used by you on a daily basis
 • Event Driven Architecture with Kafka as event store and Kafka Streams for event streaming
 • Reactive streams for streaming data over HTTP: Akka HTTP/Streams
 • Non-blocking concurrency: Akka, Monix
 • FP abstractions: Cats
Responsibilities

We are looking for experienced individual who would be working as QA Automation for the project. Key aspect on this position except technical skills is communication. A person that would be working on such position is expected to be able to speak to senior stakeholders including business representatives.

Skills
 • Masters or Bachelors degree in engineering, computer science, or related technical field.
 • 2+ years in software testing in all types of quality assurance: smoke, regression, integration testing.
 • Comprehensive knowledge and experience with QA best practices and methodologies
 • Experience in an agile development environment.
 • Flexible; comfortable with adapting to various work assignments
 • Fast learner who likes challenges
 • Multi-tasking between many simultaneous release and day-to-day activities
 • Team Player who is eager to work with a multinational environment
 • Understanding of software development lifecycle
 • Basic skills in Java programming or good experience with Java-based testing technologies: e.g WebDriver or JUnit
 • Practical experience with SQL
Our offer
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Please send your CV with consent for processing your personal data for recruitment purposes using the below button
APPLY
Informujemy, że administratorem danych jest Luxoft z siedzibą w Krakowie, ul. Bora Komorowskiego(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Exorigo-Upos sp. z o.o.

Lokalizacja: śląskie/Gliwice, Katowice, Rybnik, Mysłowice, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Zab

Ilość wakatów: 2-3 W naszym zespole mogą znaleźć swoje miejsce zarówno mocno doświadczone osoby jaki i te które są zainteresowane rozwojem kompetencji w szerokorozumianym obszarze...

dzisiaj

NOKIA

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław

Daily Activities The challenges you will face include support of various software specification, developing, maintaining and testing processes. As working student, you will work under general...

dzisiaj

Exorigo-Upos sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Będziesz się zajmował: testowaniem oprogramowania (testy funkcjonalne, testy integracyjne) raportowaniem błędów i monitorowaniem procesu naprawczego tworzeniem scenariuszy i przypadków...

dzisiaj