Ministerstwo Przemysłu w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 139804

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych
 • ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15
 • użytkowanie sprzętu biurowego 
 • stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, związana z administrowaniem systemami i nfrastrukturą informatyczną oraz cyberbezpieczeństwem, dostępem do informacji niejawnych
 • charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, ministerstwami i instytucjami
 • praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim, w tym delegacje krajowe

Zakres zadań

 • projektuje, konfiguruje i utrzymuje architekturę systemów oraz infrastrukturę informatycznną, m.in. Microsoft Windows Serwer, Microsoft Exchange Server, MS SQL Server, Microsoft 365, Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, FPT, serwer poczty, Linux, VMware i innych systemów funkcjonujących i planowanych do wdrożenia w ministerstwie
 • pełni obowiązki administratora systemów serwerowych, w szczególności AD, DNS, DHCP i M365
 • obsługuje i nadzoruje właściwe funkcjonowanie systemów i usług IT
 • konfiguruje i zarządza kontami użytkowników
 • zapewnia ciągłość działania krytycznych systemów informatycznych utrzymywanych przez ministerstwo
 • nadzoruje wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych oraz zabezpiecza nośniki z kopiami zapasowymi
 • dokumentuje procedury zarządzania usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne
 • prowadzi dokumentacje inwentaryzacyjną oprogramowania
 • prowadzi analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji
 • monitoruje oraz analizuje zdarzenia i zarządza incydentami w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • analizuje i wdraża zabezpieczenia oprogramowania i systemów funkcjonujących w ministerstwie
 • pełni nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem systemów informatycznych
 • przygotowuje rekomendacje w zakresie architektury serwerowej
 • tworzy i aktualizuje polityki, instrukcje, zasady oraz procedury w kontekście użytkowania i bezpieczeństwa systemów i infrastruktury informatycznej ministerstwa
 • monitoruje najnowsze trendy w obszarze technologii informatycznych i cyfrowych, z uwzględnieniem zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyka, informatyka ekonomiczna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w tym min. 5 lat doświadczenia w pracy w administracji publicznej;
min. 10 lat na stanowisku związanym z administrowaniem / zarządzaniem systemami serwerowymi z rodziny Microsoft,
 • certyfikat ITIL Foundation
 • Microsoft Certified Professional
 • ukończone szkolenie Certified Information Systems Security Proffesional
 • ukończone szkolenie Desingning and Deploying MS Exchange Server
 • ukończone szkolenie Installation, Storage and Compute whit Windows Server Installation
 • ukończone szkolenie Managing Microsoft Teams
 • ukończone szkolenie Microsoft Security Operations Analyst
 • ukończone szkolenie Vmware vSphere: Install, Configure, Manage
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows, Linux, pakietu biurowego (MS Office), komunikatorów (MS Teams, Webex, Zoom), znajomość systemów antywirusowych
 • znajomość standardów bezpieczeństwa informacji
 • znajomość architektury PC, LAN, WAN, WLAN, TCP/IP
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną i konfigurowanie systemów informatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w szczególności dotyczących pierwszej oceny, oceny okresowej oraz zasad sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
 • znajomość zarządzenia PRM w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość normy PN-ISO/IEC 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego SZBI ISO/IEC 27001

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Lokalizacja: mazowieckie/Glinojeck

obsługa komputera i kopiarki, praca z programem WORD i EXCEL, wysyłanie korespondencji, wprowadzanie danych do komputera Wymagania konieczne: Zawód: Technik informatyk* Wykształcenie: wyższe (w...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

Lokalizacja: dolnośląskie/Głogów

według programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: Praca w zespole Wymagania inne: Wymagane wykształcenie średnie, obsługa systemów...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Lokalizacja: śląskie/Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, informatyczne Wymagania inne:

2024-07-17