Senior Embedded Engineer w Kubernetes for Edge

Senior Embedded Engineer w Kubernetes for Edge
Miejsce pracy: Warszawa
Key Responsibilities

We are seeking a highly skilled Edge Compute Engineer with strong leadership, communication, and collaboration abilities to join our dynamic team. The ideal candidate will have expertise in cloud-native technologies, with a focus on distributed Kubernetes on the edge. As a Principal Engineer specializing in edge compute, you’ll play a pivotal role in shaping the future of distributed systems and real-time data processing. You will play a pivotal role in the orchestration, security, networking, high availability (HA), scalability, and data protection aspects of our edge computing infrastructure. 
 
The successful candidate will combine technical excellence with effective leadership, creating a positive impact on both projects and team dynamics. 
 
High-Level Design and Architecture 
 • Influence the Edge compute strategy by providing expert advice on design and architecture
 • Make critical decisions regarding technical directions, scalability, and system performance
 • Collaborate with cross-functional teams to create innovative solutions
 • Design, deploy, and maintain cloud-native solutions for edge computing environments
 • Implement and manage distributed Kubernetes clusters on the edge to support various applications and workloads
 • Develop and optimize orchestration mechanisms to ensure efficient resource utilization, high availability, and scalability
 • Implement robust security measures to protect edge computing infrastructure and data
 • Optimize network configurations to ensure low-latency communication and high availability
 • Implement data protection mechanisms to safeguard critical data processed at the edge
Team Leadership:
 • Lead and inspire a team of engineers, providing guidance, setting goals, and ensuring collaboration
 • Oversee project planning, execution, and delivery, ensuring alignment with business objectives
 • Manage all phases of technical projects, from conception to completion
 • Develop project specifications, track progress, and control costs
 • Foster a positive work environment, encouraging professional growth and knowledge sharing
Qualifications:
 • Bachelor’s degree in computer science, Engineering, or a related field
 • Expert programming skills in Python and Golang 
 • 5+ years of experience with cloud-native technologies and architectures
 • Strong knowledge of Linux environment and embedded system based on Linux 
 • Expert Knowledge of edge computing frameworks and platforms k8s, k3s, and KubeEdge
 • Proficiency in deploying and managing Kubernetes clusters in edge computing environments
 • Strong understanding of orchestration principles, high availability (HA), scalability, and best practices
 • Experience implementing security solutions for edge computing infrastructure
 • Familiarity with networking concepts and protocols, particularly in edge computing scenarios
 • Experience with edge device management and integration
 • Certification in Kubernetes or relevant cloud technologies
Informujemy, że administratorem danych jest R Systems Computaris Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 80 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Praca.pl

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Będziesz pracował nad nowoczesnymi technologiami IoT i Wi-Fi, będziesz projektować, implementować, debugować i testować oprogramowanie wbudowane, a także wspierać istniejące produkty....

2024-07-04

Praca.pl

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Poszukujemy doświadczonego Inżyniera Edge Compute z umiejętnościami lidera, zdolnościami komunikacyjnymi i do pracy zespołowej. Kandydat powinien znać technologie cloud-native i Kubernetes. Do...

2024-07-04

R Systems

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

As a skilled embedded software engineer, you will become an integral part of a team involved in the development and sustaining support of the leading-edge IoT and Wi-Fi solutions. You will be...

2024-07-01