Specjalista ds. certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego

Ogłoszenie numer: 7096689, z dnia 2022-06-17

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Jego kompetencje określa art. 21 ustawy – Prawo lotnicze. Prezes Urzędu w tym zakresie wykonuje podstawową i niezbywalną funkcję organu administracji lotniczej i władzy lotniczej, polegającą m.in. na przyznawaniu uprawnień, wydawaniu zgód i innych rozstrzygnięć w sprawach lotnictwa cywilnego na podstawie przepisów prawa lotniczego, przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów międzynarodowych. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych, Wiceprezesa ds. Transportu Lotniczego, Wiceprezesa ds. Infrastruktury Lotniczej, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

Urząd Lotnictwa Cywilnego działa na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce

Specjalista ds. certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: LOŻ-6/4-45/2022

 

Opis stanowiska

 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z wydaniem, wymianą, przywracaniem ważności, zawieszaniem lub cofaniem licencji lub świadectw kwalifikacji i uprawnień do nich wpisywanych, jak również spraw związanych z uznaniem świadectw kwalifikacji lub dokumentów równoważnych oraz uprawnień do nich wpisywanych wydanych przez organ obcego państwa.
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu dotyczących wydawania, wymiany, zawieszania, cofania licencji lub świadectw kwalifikacji i uprawnień do nich wpisywanych oraz decyzji dotyczących wydania, odmowy wydania, przedłużenia, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu organizacji szkoleniowych.
 • Bierze udział w procesach certyfikacji organizacji szkoleniowych szkolących personel służb ruchu lotniczego, w tym udział w audytach certyfikacyjnych oraz w prowadzeniu bieżącego nadzoru i nadzoru nad egzaminami i ocenami.
 • Obsługuje środowiska lotnicze w sprawach związanych z kwalifikacjami członków personelu służb ruchu lotniczego oraz z certyfikacją organizacji szkoleniowych szkolących personel służb ruchu lotniczego.
 • Prowadzi bibliotekę dokumentów regulaminowych organizacji szkoleniowych dla personelu służb ruchu lotniczego.
 • Bierze udział w pracach zespołów zadaniowych i grup roboczych w obszarze personelu ATS. 

Wymagania

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w lotnictwie
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym B1
 • Znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów z zakresu personelu ATS, w tym: ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej; przepisy międzynarodowe ICAO i UE dot.personelu ATS Znajomość KPA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lotniczym lub studia podyplomowe o kierunku lotniczym
 • Staż pracy co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Aktualna lub wygasła licencja kontrolera ruchu lotniczego lub informatora FIS lub świadectwo kwalifikacji FIS lub AFIS
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Oferujemy

 • Stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
 • Nagrody uznaniowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • Atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart Multi-Sport
 • Elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ