Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DPB/68/24

Stanowisko pracy ds. systemowej obsługi wniosków w zakresie przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW.

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania;
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • przygotowywanie założeń do systemów informatycznych: eWniosekPlus, IACSplus/ZSZiK, AURE, PUE;
 • analiza dokumentacji analitycznej systemów informatycznych oraz testy tych systemów;
 • opracowywanie instrukcji, wytycznych dla pracowników BP/OR oraz rolników i doradców;
 • przygotowywanie opinii i wniosków do projektów aktów normatywnych z zakresu działań „Płatności bezpośrednie i przejściowe wsparcie krajowe”, „Płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW)”;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma zarówno w zakresie systemów informatycznych jak i obowiązujących procedur;
 • udział/prowadzenie szkoleń organizowanych dla pracowników BP/OR;
 • udzielanie wsparcia merytorycznego dla użytkowników systemów informatycznych w których obsługiwane są działania nadzorowane przez DPB;
 • współpraca z MRiRW;
 • przygotowywanie odpowiedzi na raporty z przeprowadzonych przez Komisję Europejską misji audytowych.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe kierunek geodezja, rolnictwo, ekonomia lub pokrewne;
 • co najmniej dwuletni staż pracy;
 • biegła znajomość pakietu MS Office (w tym również Excel);
 • znajomość przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność.
Wymagania pożądane:
 • praktyczna znajomość języka angielskiego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia);
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej