Specjalista informatyki

Sądecki Urząd Pracy
Specjalista informatyki
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Numer: StPr/24/0394
OBOWIĄZKI:
Zadania:- bieżący nadzór nad poprawnością działania sprzętu komputerowego i sprzętu peryferyjnego,- nadzór nad bezpieczeństwem danych,- kontrola antywirusowa,- opieka informatyczna dla użytkowników (pracowników) sprzętu komputerowego i oprogramowania,- diagnozowanie uszkodzeń sprzętu,- wykonywanie napraw, konserwacji i likwidacji sprzętu komputerowego,- instalowanie i modyfikacja oraz usuwanie nieaktualnych wersji oprogramowania,- instalowanie aplikacji systemowych i użytkowanych,- instalowanie zakupionego sprzętu komputerowego i oprogramowania,- nadzór nad prawidłowością działania poczty e-mail a także dodawanie nowych użytkowników, nadawanie adresów i wykonywanie innych czynności w miarę potrzeb,- administrowanie strony internetowej Szkoły pod kątem aktualizacji oraz umieszczania otrzymanych treści,- administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz umieszczanie otrzymanych treści.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, informatyczne


Wymagania inne:

Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:1. Posiadają obywatelstwo polskie.2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.5. Posiadają kwalifikacje zawodowe wymagane do pracy na stanowisku informatyka.6. Posiadają wiedzę z dziedziny informatyki, telekomunikacji oraz bezpieczeństwa informacji.7. Posiadają wiedzę i umiejętności tworzenia stron internetowych oraz znajomość oprogramowania WordPress.

Miejsce pracy:

Nowy Sącz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 1 075 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Sądecki Urząd Pracy

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Lokalizacja: mazowieckie/Glinojeck

obsługa komputera i kopiarki, praca z programem WORD i EXCEL, wysyłanie korespondencji, wprowadzanie danych do komputera Wymagania konieczne: Zawód: Technik informatyk* Wykształcenie: wyższe (w...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

Lokalizacja: dolnośląskie/Głogów

według programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: Praca w zespole Wymagania inne: Wymagane wykształcenie średnie, obsługa systemów...

2024-07-17

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Lokalizacja: śląskie/Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, informatyczne Wymagania inne:

2024-07-17