Specjalista / Specjalistka w Wydziale Spraw Obronnych

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
Specjalista / Specjalistka w Wydziale Spraw Obronnych
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres czynności:
 • Konfiguracja, nadzór i utrzymanie stanowisk opartych na systemie Windows 10/11.
 • Współudział w opracowywaniu, wdrażaniu i aktualizacji dokumentacji nadzorowanych systemów teleinformatycznych.
 • Bieżąca kontrola zgodności konfiguracji systemu teleinformatycznego oraz stanu bezpieczeństwa fizycznego z dokumentacją bezpieczeństwa.
 • Kontrola znajomości i przestrzegania przez użytkowników procedur bezpiecznej eksploatacji w systemie teleinformatycznym.
 • Współudział w prowadzeniu szkoleń z bezpieczeństwa teleinformatycznego dla użytkowników podległych systemów teleinformatycznych.
 • Reagowanie i wyjaśnianie incydentów związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym w nadzorowanych systemach
Wymagania:
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z konfiguracją, zabezpieczeniem oraz obsługą systemów operacyjnych Windows 10 / 11.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Znajomość zagadnień związanych z analizą rejestrów zdarzeń w systemie teleinformatycznym.
 • Komunikatywność, rzetelność, samodzielność, umiejętność współpracy.
 • Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
Oferujemy:
 • Praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: określanie zasad i procedur dla analiz poziomu zagrożeń bezpieczeństwa w systemach OT – automatyki i telekomunikacji kolejowej (AiT), współudział w...

2024-06-25