Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami w Gabinecie Prezesa Funduszu

Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista

w Wydziale Zarządzania Projektami

w Gabinecie Prezesa Funduszu

 

Numer ogłoszenia: GPF/22/78

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 16.05.2022 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • kompleksowa weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej w ramach projektów nadzorowanych przez Wydział
 • wydawanie opinii nt. proponowanych przez kierowników projektów zmian w projekcie
 • przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji projektu do portfela projektów
 • przygotowywanie wniosków o finansowanie projektów z Funduszy UE i krajowych
 • rozpoznawanie, analiza, pozyskiwanie i monitorowanie dostępnych funduszy na realizację projektów
 • planowanie, harmonogramowanie i koordynacja pozyskania planowanych środków
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Funduszu w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji portfela projektów, analizowanie i sygnalizowanie zagadnień, odchyleń i nieprawidłowości, proponowanie rozwiązań, w celu uniknięcia powstania opóźnień i nieprawidłowości w zarzadzaniu portfelem projektów
 • sporządzanie 3 letniego planu budżetu portfela projektów
 • sporządzanie analiz i sprawozdań z budżetu portfela projektów

 

WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane ekonomiczne)
 • Lata pracy zawodowej:
 • Stanowisko specjalisty:
  • minimum 3 lata
 • Stanowisko starszego specjalisty:
  • minimum 4 lata
 • Stanowisko głównego specjalisty:
  • minimum 5 lat

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; Staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/ zaświadczeniem o zatrudnieniu/ aktualnym wyciągiem z CEIDG.)

 

Wymagania dodatkowe:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z realizacją, rozliczaniem projektów i pozyskiwaniem środków zewnętrznych
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz zespołami projektowymi
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami oraz narzędzi usprawniających pracę w projektach
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • umiejętność opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji projektów
 • znajomość zasad pozyskiwania i rozliczania projektów UE
 • samodzielność i sumienność realizacji powierzonych zadań
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie
 • umiejętności analityczne
 • praktyczna wiedza dotycząca prowadzenia budżetu portfela projektów lub budżetu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • praktyczna wiedza o systemie zamówień publicznych
 • znajomość języka obcego: angielskiego lub/i niemieckiego
 • certyfikat PRINCE2 Foundation
 • znajomość metodyki PRINCE2
 • doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych
 • umiejętność poprawnego redagowania pism

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni dla Ciebie pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: kompleksowa weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej w ramach projektów nadzorowanych przez Wydział wydawanie opinii nt. proponowanych przez kierowników...

2022-05-06