Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 134775

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich. Nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. W budynku znajduje się winda oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • nadzoruje przetwarzanie informacji w systemie informatycznym w obszarze spraw kadrowych pod kątem jakości, aktualności oraz terminowości
 • administruje kontami użytkowników systemu informatycznego
 • udziela wsparcia użytkownikom systemu informatycznego w obszarze kadrowym odnośnie jego funkcjonowania
 • przyjmuje zgłoszenia o błędach w systemie informatycznym w obszarze spraw kadrowych, weryfikuje je, a po potwierdzeniu wystąpienia błędów przekazuje zgłoszenie do właściwej w tym zakresie komórki
 • testuje poprawki do systemu informatycznego, oraz nowe funkcje i aplikacje
 • aktualizuje dane w zakresie struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego w systemie informatycznym, oraz w dokumentacji papierowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednym z obszarów:
* obsługi wspomagających systemów informatycznych; * analizy danych lub przygotowywania raportów; * obsługi spraw kadrowych; *wspierania klienta w zakresie obsługi urządzeń lub systemów informatycznych lub związanych z tym usług;
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość przepisów ustawy o Policji
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analizy danych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Obsługa pakietu Microsoft Excel na poziomie co najmniej dobrym (średniozaawansowanym)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE ŁYSOŃ sp. z o.o.

Lokalizacja: małopolskie/Klecza Dolna

wspierać pracę działu IT w jego działaniach, nadzorować infrastrukturę sieciową, nadzorować sprzęt komputerowy, nadzorować centralę telefoniczną, tworzyć zestawienia SQL, wspierać...

wczoraj

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Zagrożenie korupcją Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury w nocy, niedziele i święta, możliwa praca w porze nocnej) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres...

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

Lokalizacja: śląskie/Ustroń

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Język: angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany...

2024-04-10