Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 139178

Warunki pracy

Prace związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu oraz sieci strukturalnych. Realizowane zadania wymagają systematyczności, rzetelności i terminowości. Praca wykonywana jest na stanowisku komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy. Realizacja czynności technicznych wymaga użycia siły fizycznej. Współpraca ze służbami teleinformatycznymi z jednostek szczebla KMP / KPP w zakresie serwisowania sprzętu. Praca na wysokości do 3 metrów. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz urządzeń pomiarowo-kontrolnych. Stałe stanowisko pracy usytuowane jest na IV kondygnacji. W pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi instalację oraz nadzór konserwacyjno – techniczny sieci teleinformatycznej, monitoringu wizyjnego, systemu kontroli dostępu
 • opracowuje założenia do projektów instalacji sieci strukturalnej, sieci monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu
 • opracowuje dokumentację dotyczącą realizacji zamówień publicznych na usługi sieci monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, sieci strukturalnej
 • inicjuje i prowadzi działania modernizacyjne
 • uczestniczy w procedurach odbiorów jakościowo – technicznych sprzętu monitoringu wizyjnego, systemów kontroli dostępu oraz sprzętu informatycznego, nadzoruje właściwą realizację umów, współpracuje z firmami
 • wspiera administratorów systemów monitoringu, kontroli dostępu, sieci strukturalnych w jednostkach garnizonu kujawsko – pomorskiego
 • realizuje zadania administratora technicznego wydzielonego stanowiska komputerowego Systemu Audiowizualnego Paralizatorów (SAP)
 • uczestniczy w konferencjach, prezentacjach poświęconych zagadnieniom technicznym związanym z nowościami w dziedzinie teleinformatyki, systemu monitoringu oraz systemu kontroli dostępu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatycznym/elektrycznym z zakresu sieci teleinformatycznych, monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość systemów monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu
 • Wiedza z zakresu topologii sieci
 • Znajomość rynku elektronicznego i informatycznego (sprzęt i oprogramowanie)
 • Komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Asertywność i umiejętność argumentowania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Doświadczenie w realizacji projektów monitoringu wizyjnego lub/i kontroli dostępu

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Medicover sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, Al. Jerozolimskie 96

Chcesz rozwijać swoje umiejętności w dynamicznym środowisku medycznym? Jesteś osobą komunikatywną, asertywną i potrafisz przekazywać informacje w sposób klarowny? Dołącz do naszego...

2024-07-18

PGE Systemy S.A.

Lokalizacja: łódzkie/Łódź

Technologie, których używamy MS Windows Server, SQL, Java, XML Twój Projekt oraz zadania Administrowanie i konfigurowanie systemu zakupowego. Wsparcie merytoryczne klientów wewnętrznych. Analiza...

2024-07-18

PGE Systemy S.A.

Lokalizacja: lubelskie/Lublin

Technologie, których używamy MS Windows Server, SQL, Java, XML Twój Projekt oraz zadania Administrowanie i konfigurowanie systemu zakupowego. Wsparcie merytoryczne klientów wewnętrznych. Analiza...

2024-07-18