Specjalista

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rawa Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 121056

Warunki pracy


 • pracownik wykonuje pracę biurową głównie na komputerze

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na I pietrze 

 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • organizuje i koordynuje pracę kancelarii tajnej
 • udostępnia i wydaje dokumenty niejawne osobom lub instytucjom na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • odnotowuje zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia, skrócenia, okresu ochrony dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych
 • archiwizuje dokumenty niejawne znajdujące się w kancelarii tajnej oraz zastępuje pracownika w zakresie przyjmowania do składnicy akt oraz udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
 • wykonuje zadania pracownika sekretariatu komendanta KPP w Rawie Mazowieckiej podczas jego nieobecności
 • wykonuje zadania związane z obsługą oświadczeń majątkowych
 • prowadzi dokumentację ubezpieczeniową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość Rozporządzenia MSWiA z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
 • znajomość Zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ