Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133536

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.      Zagrożenie naciskami grup przestępczych.


3.      Zagrożenie korupcją.


4.      Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Pełni funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapewniając zgodne z przepisami prawa przetwarzanie informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych.
 • Kontroluje zgodność funkcjonowania systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z dokumentacją bezpieczeństwa systemów, prowadzi postępowania wyjaśniające w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur bezpiecznej eksploatacji w tych systemach oraz analizuje i monitoruje zgłaszane zdarzenia związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym.
 • Przeprowadza audyty systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w celu sprawdzenia ich bezpiecznego funkcjonowania.
 • Bierze udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych oraz innych jednostkach organizacyjnych eksploatujących systemy teleinformatyczne, których organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych.
 • Opiniuje i inicjuje zmiany dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa systemów TI, przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
 • Uczestniczy w projektowaniu oraz inicjuje zmiany w systemach TI przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
 • Analizuje obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego w celu eliminowania nowych zagrożeń oraz projektowania i skutecznej implementacji efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w ramach funkcjonujących w Ministerstwie systemów.
 • Pełni funkcję oficera bezpieczeństwa (INFOSEC Officer) nadzorując bezpieczeństwo materiałów kryptograficznych w Kancelarii Kryptograficznej MSZ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatyki lub audytu wewnętrznego lub ochrony informacji niejawnych lub na podobnym stanowisku
 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez ABW albo SKW lub zgoda na poddanie się szkoleniu.
 • Szkolenie audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 lub zgoda na poddanie się szkoleniu.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE, TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, NATO COSMIC TOP SECRET lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Uprawnienia personelu kancelarii kryptograficznej lub zgoda na odbycie specjalistycznego szkolenia dla kandydatów na kierowników oraz członków personelu kancelarii kryptograficzne.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, norm, zaleceń i wytycznych związanych z ochroną informacji niejawnych, norm, zaleceń i wytycznych związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, norm ISO związanych z zarządzeniem bezpieczeństwem informacji.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych oraz z metodykami realizacji audytów teleinformatycznych. Znajomość metod zarządzania oraz szacowania ryzyka w organizacjach.
 • Znajomość zagadnień związanych z kryptograficzną ochroną informacji. Wiedza w zakresie technicznej analizy systemów teleinformatycznych, w tym – w analizy dzienników zdarzeń. Znajomość technicznych zagadnień dotyczących informatyki śledczej oraz metod i technik projektowania systemów teleinformatycznych. Wiedza w zakresie tworzenia skryptów powłok systemowych.
 • Dyspozycyjność - gotowość do częstych wyjazdów służbowych, pracy poza siedzibą ministerstwa, pracy poza granicami kraju.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne szkolenia związane z problematyką bezpieczeństwa informacji, poparte certyfikatami.
 • Specjalistyczne szkolenia związane z problematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego, poparte certyfikatami.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Bank Pocztowy SA

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Bydgoszcz

Do twoich zadań należeć będzie obsługa narzędzi do monitorowania alertów antyfraudowych, analiza danych, przygotowywanie dokumentacji ws. przestępstw finansowych oraz kontakt z klientami....

wczoraj

Quod Financial

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

Responsibilities Conduct the continual improvement, maintenance, and development of ISO27001 Information Security Management Program Quarterly check on completeness of internal auditing of ISO27001....

wczoraj

Bank Pocztowy SA

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków Obsługa systemów monitoringu Analiza alertów w systemach antyfraudowych Gromadzenie danych celem potwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa Telefoniczny i...

2024-02-24