Specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135576

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Administruje systemami teleinformatycznymi wspierającymi zadania Głównego Inspektoratu oraz infrastrukturą teleinformatyczną Głównego Inspektoratu, administrowanych przez Biuro;
 • Monitoruje poprawność działania infrastruktury serwerowej, systemów administrowanych przez Biuro wraz z eliminacją wykrytych problemów;
 • Reaguje na incydenty oraz rozwiązuje problemy techniczne w zakresie systemów IT administrowanych przez Biuro;
 • Określa bieżące i przewidywane zapotrzebowania na zakupy sprzętu serwerowego i oprogramowania teleinformatycznego dla Głównego Inspektoratu;
 • Wdraża i przekazuje systemy oraz nowe technologie do eksploatacji w Głównym Inspektoracie;
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Biura i komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji oraz naruszeń ochrony danych osobowych;
 • Tworzy, aktualizuje procedury i dokumentację teleinformatyczną w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w zakresie właściwości Sekcji;
 • Bierze udział w procesach dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w zakresie działalności Biura, w tym wspiera inne komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o zamówienie publiczne, których elementem przedmiotu zamówienia są usługi informatyczne lub dostawa sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe profilowane: informatyczne, techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Wyższe profilowane: powyżej 1,5 roku;
Wyższe: Powyżej 3 lat
w obu przypadkach praca związana z zagadnieniami IT bądź na stanowisku związanym z administracją systemami serwerowymi;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.;
 • Znajomość zagadnień technicznych dotycząca różnego rodzaju rozwiązań serwerowych;
 • Umiejętność konfiguracji usług oferowanych przez platformy serwerowe oparte na systemach Microsoft Windows Server;
 • Znajomość usługi katalogowej Active Directory;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiający czytanie dokumentacji projektowej;
 • Kompetencje: orientacja na klienta; komunikatywność, kreatywność, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, orientacja na rezultaty, rozwiązywanie problemów, sumienność;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii „B”;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Podstawowa znajomość z zakresu administracji systemami wspomagającymi drukowanie;
 • Podstawowa znajomość oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware;
 • Podstawowa znajomość systemów pocztowych IBM Notes, Exchange.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Coloplast Business Centre Sp z o.o.

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

About the department Our B2B Sales Support teams are responsible for close contact with significant B2B Healthcare Customers such as hospitals, private clinics, medical institutions, pharmacies,...

dzisiaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Będziesz odpowiadać za: nadzór i administrowanie systemami/aplikacjami biznesowymi, parametryzację systemów/aplikacji biznesowych, wsparcie użytkowników i utrzymanie systemów/aplikacji...

dzisiaj

Logwin Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Piaseczno

Jakie zadania na Ciebie czekają? Wsparcie działów operacyjnych (magazyn) w zakresie obsługi aplikacji logistycznych: Uczestniczenie w definiowaniu potrzeb w zakresie oczekiwanych zmian w...

2024-04-10