Specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135737

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie naciskami grup przestępczych,
 • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku brak windy.

Zakres zadań

 • Administruje informacjami, w tym danymi osobowymi w zbiorach FAKT, OSOBA Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) w szczególności, w zakresie udzielania użytkownikom z komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i jednostek organizacyjnych Policji wsparcia merytorycznego w zaistniałych problemach i powstałych wątpliwościach podczas wprowadzania danych do systemu
 • Kontroluje, weryfikuje poprawność, jakość i spójność zgromadzonych danych, wprowadzonych do zbiorów FAKT, OSOBA w KSIP replikowanych do Systemu Informacyjnego Schengen, oraz dokonuje ich analizy
 • Inicjuje oraz tworzy nowe rozwiązania teleinformatyczne oraz uczestniczy w przygotowywaniu studiów wykonalności, założeń oraz koncepcji rozwiązań teleinformatycznych planowanych do wdrożenia w ramach KSIP oraz współdziała w ich wdrażaniu
 • Opracowuje w Systemie Analitycznym „dedykowanych raportów i typowań” dla jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP
 • Opracowuje dane statystyczne na potrzeby udzielenia odpowiedzi wnioskodawcom
 • Opracowuje materiały szkoleniowe, instruktaże, prezentacje i prowadzi szkolenia dotyczące funkcjonowania systemu KSIP w obszarze FAKT, OSOBA

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w obszarze obsługi baz danych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość Ustawy o: Policji (w zakresie przepisów ogólnych, organizacji Policji i zakresu uprawnień Policji), ochronie danych osobowych, ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem przestępczości
 • Znajomość zagadnień dot. Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
 • Umiejętności: pracy w zespole, analitycznego myślenia, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Aon

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

What the day will look like To deliver quality results and support business objectives, Specialists are required to fulfill a wide range of access request types with the highest level of accuracy...

dzisiaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje projekt Interdyscyplinarnego Pomorskiego Centrum Medycyny Cyfrowej (IP_CMC). Przez najbliższe kilka lat GUMed planuje zmienić świat medycyny cyfrowej....

dzisiaj

PGE Systemy

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, ul. Sienna 39

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: Opracowywanie i utrzymywanie procesów przetwarzania danych z systemów telekomunikacyjnych LTE450 Opracowanie wymagań technicznych oraz...

wczoraj