Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137140

Warunki pracy

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);


2.      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;


3.      zagrożenie korupcją;


4.      permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Administruje, utrzymuje, monitoruje systemy teleinformatyczne MSZ w celu zapewnienia najwyższego poziomu dostępności i obsługi pracowników Centrali MSZ oraz placówek zagranicznych pod względem teleinformatycznym.
 • Koordynuje prace związane z zapewnieniem funkcjonowania administrowanych systemów w sytuacjach realizacji wdrożeń, aktualizacji i występowania awarii. Konfiguruje, aktualizuje, zabezpiecza systemy, sieci, aplikacje oraz infrastrukturę teleinformatyczną we współpracy z pozostałymi administratorami.
 • Realizuje zgłoszenia i incydenty teleinformatyczne oraz świadczy wsparcie techniczne.
 • Bierze udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji systemów i sieci teleinformatycznych w Centrali MSZ i na placówkach zagranicznych. Uczestniczy w analizowaniu, testowaniu oraz pracach wdrożeniowych dostępnych na rynku technologii informatycznych. Przygotowuje dokumentację projektową i wdrożeniową.
 • Opracowuje instrukcje i procedury związane z eksploatacją systemów teleinformatycznych, w tym przygotowuje standardy i wzorce konfiguracji.
 • Współpracuje z dostawcami usług teleinformatycznych.
 • Uczestniczy w obsłudze postępowań na udzielenie zamówienia publicznego poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych. Definiuje wymagania, opracowuje analizy oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami teleinformatycznymi lub sieciami teleinformatycznymi lub w obszarze zarządzania usługami informatycznymi lub powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania rozwiązaniami serwerowymi Microsoft lub Linux.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość aktów prawnych: Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Wiedza merytoryczna w zakresie: administrowania systemami teleinformatycznymi, zarządzania usługami informatycznymi.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, zorientowania na osiąganie celów, analitycznego myślenia, orientacji na klienta, samodzielności i inicjatywy.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation, administrowania systemami baz danych MS SQL lub MariaDB lub PostgreSQL lub Oracle lub DB2.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość normy PN-ISO/IEC 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wiedza z zakresu zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, w tym: stosowania biblioteki ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie wyższym niż Foundation; analizy procesów zarządzania IT wewnątrz organizacji.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie/Magnice

YOUR ROLE Do you have experience in IT? Well, you may be the IT Professional (Senior Super User) we are looking for. WHAT ARE YOU GOING TO DO? Support during implementation of the WMS system in the...

wczoraj

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

na czas określony .

2024-05-26

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

DZIEŃ DOBRY W PRACY W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas...

2024-05-23