Specjalista

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138371

Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera

Zakres zadań

 • udziela wparcia merytorycznego organom służby geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego w zakresie tworzenia i aktualizacji baz GESUT
 • przygotowuje projekty stanowisk Głównego Geodety Kraju dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, w szczególności w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu Informacji o Nieruchomościach odnośnie baz danych GESUT
 • współpracuje z innymi organami przy tworzeniu programów i wytycznych w zakresie danych GESUT.
 • przygotowuje i opiniuje zmiany przepisów prawa w obszarze GESUT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych w obszarze ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość narzędzi GIS
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Zadania: Administrowanie systemami IT w Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym: administrowanie systemem w trybie 24/7/365 w zakresie m.in. Active Directory, Exchange, serwerów WWW zapewnienie...

dzisiaj

SANO - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.

Lokalizacja: wielkopolskie/Sękowo, ul. Lipowa 10

Technologie, których używamy Microsoft SQL Server Windows Server VMware Twój zakres obowiązków zarządzenie danymi, wykonywanie backupów danych i aktualizacji oprogramowań, w tym SAP, czynny...

wczoraj

Trakcja S.A.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Twój zakres obowiązków Administracja i aktualizacja Vmware VCenter Administracja systemami Linux (usługi pocztowe, http, proxy, dns (dnsmasq), dhcp, iptables, vlan, routing) Monitorowanie,...

2024-06-18