Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113370

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.      Zagrożenie naciskami grup przestępczych.


3.      Zagrożenie korupcją.


4.      Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Utrzymuje i aktualizuje Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Politykę Bezpieczeństwa Informacji (zgodnie z normą ISO/IEC 27001). Nadzoruje wdrażanie ww. dokumentów.
 • Przeprowadza okresowe oraz doraźne kontrole stanu ochrony danych osobowych oraz wewnętrzne audyty bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001 w komórkach organizacyjnych MSZ i placówkach zagranicznych.
 • Tworzy nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i współpracuje w tym zakresie z właściwą komórką organizacyjną ministerstwa.
 • Opiniuje dokumentację przetargową dotyczącą systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji jawnych w zakresie zgodności z dokumentacją bezpieczeństwa.
 • Opiniuje umowy zawierane przez MSZ i placówki zagraniczne w zakresie powierzenia podmiotom zewnętrznym przetwarzania danych osobowych.
 • Opracowuje wewnętrzne akty prawne oraz wytyczne i zalecenia dotyczące wdrożenia nowych środków bezpieczeństwa, mające na celu podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz fizycznego.
 • Przeprowadza analizę ryzyka dla informacji jawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, z wyłączeniem systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji jawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 3 lat w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji lub zarządzania systemami bezpieczeństwa lub ochrony danych osobowych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne”, „Confidential UE”, „NATO Confidential” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość: przepisów krajowych i UE o ochronie danych osobowych; ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i przepisami wykonawczymi dotyczącymi Krajowych Ram Interoperacyjności; norm w zakresie bezpieczeństwa informacji (ISO 27001; ISO 27005), zaleceń i wytycznych związanych z systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych; zagadnień związanych z kryptograficzną ochroną informacji; zagadnień IT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci teleinformatycznych.
 • Umiejętność: obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, w szczególności wspierającego analizę ryzyka; współpracy; negocjacji.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa.
 • Dyspozycyjność, tj. gotowość do wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat audytora wiodącego lub wewnętrznego normy ISO/IEC 27001.
 • Specjalistyczne szkolenia związane z prowadzeniem wewnętrznych audytów bezpieczeństwa informacji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Znajomość metod i technik projektowania systemów teleinformatycznych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Wąbrzeźno

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa, jednozmianowa w godzinach od 7.30 - do 15.30. Wymagana znajomość obsługi komputera. Zakres zadań Zapewnia i kontroluje ochronę informacji...

2023-01-21

CAPITAL SERVICE

Lokalizacja: mazowieckie/Ostrołęka

Twój zakres obowiązków: Bieżący nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych...

2023-01-17

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, ul. Zaruskiego 4

(Pion Bezpieczeństwa i Ochrony/ Inspektor Danych Osobowych) Naszym pracownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na stanowisku Specjalista/ Starszy Specjalista pracę...

2023-01-09