Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 133033

Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind
i podjazdów);


- praca biurowa przy monitorze ekranowym,


- nietypowe godziny pracy (dyżury).

Zakres zadań

 • Obsługuje i sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu wideokonferencyjnego KWP w Opolu.
 • Pełni obowiązki dyżurnego Wojewódzkiego Węzła Łączności.
 • Utrzymuje w sprawności i pełni nadzór nad urządzeniami komutacyjnymi Wojewódzkiego Węzła Łączności oraz telefonią IP.
 • Sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu i systemu monitoringu wizyjnego KWP w Opolu.
 • Realizuje specjalistyczne szkolenia zawodowe, zgodnie z obowiązującym planem szkoleń dla pracowników Sekcji.
 • Bierze czynny udział w pracach projektowych i wdrożeniach nowych rozwiązań IT, w opracowaniu przedsięwzięć i programnów operacyjno-użytkowych mających wpływ na modernizację funkcjonujących systemów teleinformatycznych oraz niezbędnej dokumentacji wymaganej przy realizacji zakupów, a także zamówień w ramach przepisów wewnętrznych KWP w Opolu i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Przyjmuje, wydaje i dokonuje segregacji przesyłek poczty specjalnej oraz prowadzi związaną z tym dokumentację.
 • Administruje procesem taryfikacji w systemach komutacyjnych KWP w Opolu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Praca w branży telekomunikacyjnej lub informatycznej
 • Świadectwo kwalifikacyjne "E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 KV.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: Windows i Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Aon

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

This role provides support and administration of the DocuSign e-signature SaaS platform for all of Aon’s lines of business across the world. There are project duties aligned to the deployment of...

wczoraj

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

na czas określony Ismena Giza

2024-02-23

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Częste reprezentowanie...

2024-02-22