Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139377

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), - zagrożenie korupcją, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

Zakres zadań

 • zarządzanie, administrowanie i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemów ZSR i DMR i urządzeń radiokomunikacyjnych Policji w woj. pomorskim,
 • zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych pomorskiej sieci WAN oraz MAN, w tym elementów systemu OST 112,
 • koordynowanie pracy pracowników oraz stopnia wykonania przez nich zadań oraz udzielenie porad technicznych użytkownikom systemów radiokomunikacyjnych Policji w zakresie ich funkcjonowania, w tym usuwanie awarii oraz wdrażanie nowych projektów radiokomunikacyjnych,
 • zarządzanie systemami dyspozytorskimi w zakresie funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych na obszarze działania pomorskiej Policji,
 • tworzenie aplikacji i administrowanie systemami baz danych opartych o silniki MySQL, POSTGRES, ORACLE,
 • tworzenie i nadzór nad stosowaniem polityk bezpieczeństwa zapewniających interoperacyjność eksploatowanych systemów,
 • opacowanie założeń do SIWZ oraz udział w pracach komisji przetargowych, udzielanie oferentom odpowiedzi na pytania dotyczące wymaganych parametrów technicznych i jakościowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 4 lata w administracji lub od 1 roku w obszarze elektroniki, radiokomunikacji, telekomunikacji, teleinformatyki, informatyki.
 • asertywność, umiejętność przekonywania i wyrażania swoich poglądów, umiejętność kierowania zespołem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - zapewniającym umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej.
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

okres próbny Ismena Giza ADMINISTRATOR MQ (z/OS)

dzisiaj

Asseco Data Systems S.A.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, ul. Adama Branickiego 13

Zadania: wykonywanie podniesienia wersji systemu działającego na bazie Oracle za pomocą skryptów SQL przygotowanych przez producenta systemu, wykonywanie tworzenia lub kopii baz Oracle dla...

2024-07-17

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Stargard

YOUR ROLE Key User - The person employed in this position will be the first line of support for the users of the warehouse system. WHAT ARE YOU GOING TO DO? Proposing, reviewing and implementing...

2024-07-16