Specjalista

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116826

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Utrzymuje w sprawności operacyjnej system ZSRN.
 • Koordynuje działania związane w zakresie utrzymania ciągłej sprawności technicznej.
 • Koordynuje przedsięwzięcia związane z budową ZSRN 2.0.
 • Bierze udział w pracach związanych z realizacją przedsięwzięć w zespole ds. przedmiotowej budowy.
 • Opiniuje dokumentację projektową i inne związane z przedmiotowym projektem.
 • Wdraża system ZSRN 2.0 do eksploatacji.
 • Utrzymuje w sprawności operacyjnej systemu ZSRN 2.0.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w znajomości zagadnień związanych z technicznymi systemami ochrony granicy państwowej
 • Wiedza na temat systemów teleinformatycznych związanych z ochroną morskiej granicy państwowej
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi zespołami, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wnikliwość, cierpliwość, odporność na stres
 • Posiadanie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie/Poznań

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca w terenie oraz nietypowe godziny pracy (w tym...

2023-03-10

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie/Białystok

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa; Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu; Eksploatacja systemów informatycznych...

2023-03-06

Contract Administration Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Opis stanowiska: Doradztwo i audyty w zakresie wdrażania normy ISO 27001:2013, Nadzór nad zapewnieniem zgodności systemu bezpieczeństwa informacji z normą ISO/IEC 27001 oraz pełnienie roli...

2023-03-02