Specjalista

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Ruda Śląska
Ogłoszenie o naborze Nr 137083

Warunki pracy

  • Praca biurowa, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze pow. 4 godzin dziennie, w naturalnym i przy sztucznym oświetleniu. Na stanowisku wystepują częste kontakty telefoniczne z instytucjami zewnętrznymi.
 • Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych(winda). Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje komendy nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • administruje centralami i urządzeniami SSWiN, CCTV i SKD, a także siecią LAN PSTDN (Policyjna Sieć Transmisji Danych Niejawnych) i siecią szyfratorów PSTDN do przetwarzania informacji niejawnych; zarządza również dostępem do sieci internet;
 • zarządza dostępem do systemów informatycznych poprzez nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, zakłada konta, ustala właściwe poziomy zabezpieczeń, administruje mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi;
 • administruje systemami zasilania gwarantowanego oraz rezerwowego w jednostce KMP oraz jednostkach podległych, jak również systemem kontroli dostępu, monitoringu;
 • opracowuje zapotrzebowanie i plany zakupu materiałów i sprzętu w oparciu o limity finansowe oraz prowadzi ewidencję sprzętu łączności, będącego w użytkowaniu jednostki;
 • nadzoruje i zarządza stanowiskami komputerowymi poprzez instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i programów, usuwanie złośliwego oprogramowania i zabezpieczania danych ;
 • analizuje stan techniczny urządzeń teleinformatycznych w jednostce, zestawia elementy składowe sieci teleinformatycznych, przeprowadza okresowe przeglądy oraz samodzielnie dokonuje niezbędnych napraw;
 • udziela technicznego wsparcia użytkownikom sprzętu teleinformatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach teleinformatycznych i pokrewnych
 • wiedza z zakresu informatyki;
 • planowanie i organizowanie pracy własnej w komórce;
 • samodzielność i komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • biegła obsługa komputera.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. i później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs informatyczny CISCO,
 • podstawowa wiedza z zakresu łączności

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy...

2024-05-22

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków...

2024-05-20

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Lokalizacja: śląskie/Piekary Śląskie

Warunki pracy Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze Komendy Miejskiej Policji. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind, toalet...

2024-05-19