Specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 114052

Warunki pracy


 •  Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki,

 •  Wymagana dyspozycyjność – na potrzeby urzędu w wyjątkowych  przypadkach wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych (czas pracy poza normatywem będzie rekompensowane wyłącznie czasem wolnym)

 • Wyjazdy służbowe w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,

 • Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,

 • Oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,

 • Stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne,

 • Narzędzia i materiały pracy - komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe,

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,

 • Budynek Komendy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące zagadnień informatycznych,
 • Administruje i utrzymuje w sprawności infrastrukturę sieciową i okablowanie strukturalne, w tym dedykowne urządzenia informatyczne,
 • Analizuje i planuje potrzeby sprzętowe oraz wdraża, nadzoruje i zapewnia niezawodone działanie sieci informatycznej i sprzętu,
 • Archiwizuje dane elektroniczne przechowywane w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej urzędu,
 • Prowadzi sprawy dotyczące gospodarki magazynowej,
 • Przyjmuje i wydaje materiały z magazynu oraz odbiera pod względem ilościowym i jakościowym,
 • Przygotowuje magazyn do inwentaryzacji oraz współpracuje w tym zakresie z komisjami spisowymi,
 • Utrzymuje właściwy stan ilościowy i jakościowy,
 • Realizuje zadania z zakresu gospodarki transportowej i mundurowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Kwalifikacje technika informatyka,
 • Znajomość przepisów PSP, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, ochrony danych osobowych,
 • Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania systemem informatycznym,
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w...

2023-01-22

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich...

2023-01-21