Starszy informatyk

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 115662

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- praca w godzinach od 12 do 16,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • wdrażanie programów komputerowych wspierających funkcjonowanie Urzędu;
 • uzgadnianie z użytkownikami wymagań funkcjonalnych systemów komputerowych, analizowanie produktów oferowanych przez firmy zewnętrzne a następnie opracowywanie koncepcji wdrożenia;
 • nadzorowanie pracy systemów komputerowych;
 • analizowanie zapotrzebowania pracowników DUW na nowe systemy, uzgadnianie wymagań funkcjonalnych i współpraca z programistami;
 • prowadzenie szkoleń użytkowników systemów komputerowych i rozwiązywanie zgłoszonych problemów dotyczących ich eksploatacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne albo wyższe i studia podyplomowe w zakresie informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność analizowania potrzeb użytkowników i tworzenia założeń funkcjonalnych systemów informatycznych
 • znajomość i umiejętność analizowania rynku systemów informatycznych
 • umiejętność wdrażania i testowania oprogramowania
 • umiejętność rozwiązywania problemów użytkowników i prowadzenia szkoleń w tym zakresie
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • kreatywność
 • komunikatywność.
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ