Starszy informatyk

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 137464

Warunki pracy


 • Praca w terenie
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Wysiłek fizyczny
 • Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym zlokalizowanym na VII piętrze w budynku XV kondygnacyjnym
 • Zainstalowana winda

Zakres zadań

 • Administruje lokalnymi systemami sieciowymi i wirtualizacją
 • Wdraża zasady zdefiniowanych w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zarządza i konfiguruje dostępem do zewnętrznych sieci informatycznych w szczególności do sieci Internet,
 • Zarządza zdalnym dostępem do zasobów Urzędu
 • Administruje serwerem poczty elektronicznej w celu zapewnienia komunikacji Urzędu z jednostkami administracji publicznej oraz klientami zewnętrznymi
 • Administruje lokalnymi systemami bazodanowymi oraz dostępem do aplikacji i zasobów użytkowników z wykorzystaniem Active Directory
 • Współpracuje z pracownikami administracji publicznej w celu rozwoju i wdrażania systemów teleinformatycznych
 • Monitoruje stan zabezpieczeń systemów informatycznych i danych, analizuje zagrożenia w sieciach komputerowych w celu zapewnienia ochrony zasobów przed utratą lub nieuprawnionym dostępem
 • Zarządza systemami wspomagającymi bezpieczeństwo informacji w Urzędzie (ochrona antywirusowa, kopie bezpieczeństwa, system wydruku itp.)
 • Opracowuje specyfikacje techniczne na potrzeby realizacji zamówień publicznych w zakresie zakupu sprzętu i usług informatycznych w celu zapewnienia właściwego gospodarowania zasobami informatycznymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 2 lata doświadczenia z obsługą informatyczną
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie edytora tekstu MS Word i arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem sieci opartych na protokole IP
 • Bardzo dobra znajomość systemów sieciowych opartych o Windows Server
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa informatycznego
 • Znajomość konfiguracji urządzeń aktywnych sieci (przełączniki, routery)
 • Znajomość systemów wirtualnych opartych o Vmware
 • Umiejętność zarządzania usługą Active Directory
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Rzetelność i terminowość
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia administratora sieci informatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość języka SQL
 • Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem serwerami bazodanowym
 • Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem serwerami poczty elektronicznej
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy...

2024-05-22

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków...

2024-05-20

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Lokalizacja: śląskie/Piekary Śląskie

Warunki pracy Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze Komendy Miejskiej Policji. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind, toalet...

2024-05-19