Starszy informatyk

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133453

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Zagrożenie korupcją.
 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Utrzymuje i eksploatuje systemy IT z obszaru PSZ, w tym: administruje w warstwie aplikacji (m.in. zapewnia jakość danych, zarządza uprawnieniami, etc.) systemami IT z obszaru PSZ; koordynuje i monitoruje zewnętrzne usługi dotyczące zapewnienia utrzymania i rozwoju systemów IT z obszaru PSZ; weryfikuje poprawność dokumentów dostarczanych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów IT z obszaru PSZ; wspiera użytkowników w zakresie obsługi systemów IT z obszaru PSZ; obsługuje błędy/ nieprawidłowości systemów IT z obszaru PSZ.
 • ­Rozwija i wdraża zmiany w systemach IT z obszaru PSZ, w tym: definiuje zmiany dotyczące systemów IT z obszaru PSZ; przygotowuje plan i harmonogram wdrożenia zmian w systemach IT z obszaru PSZ; nadzoruje przygotowanie i udostępnianie warstwy aplikacji oraz dokumentacji wdrożeniowej; zarządza zmianą (wprowadza modyfikacje w trakcie wdrożenia); wspiera użytkowników w czasie wdrażania zmian w systemach IT z obszaru PSZ.
 • ­Bierze udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z obszaru PSZ, w tym: sporządza dokumentację niezbędną do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących utrzymania lub zapewnienia dalszego rozwoju systemów IT z obszaru PSZ; bierze udział w komisjach przetargowych.
 • ­­Zapewnia bezpieczeństwo systemów IT z obszaru PSZ, w tym: implementuje polityki i procedury bezpieczeństwa systemów IT z obszaru PSZ (w odniesieniu do użytkowników i systemów IT); bierze udział w przeglądach i audytach bezpieczeństwa systemów IT z obszaru PSZ; obsługuje incydenty i podatności w systemach IT z obszaru PSZ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, testowaniu, utrzymaniu lub wdrażaniu systemów IT
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość metodyki testowania systemów teleinformatycznych
 • ­Umiejętność czytania dokumentacji analityczno-projektowej i technicznej systemów teleinformatycznych
 • Znajomość zagadnień i procedur z zakresu bezpieczeństwa systemów IT
 • Umiejętność specyfikowania wymagań funkcjonalnych dla systemów IT
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • ­W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: starszy referent Wymiar etatu: pełny Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Księgowanie i rozliczanie wydatków. Przeprowadzanie...

wczoraj

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie/Rzeszów

Warunki pracy Praca adminstracyjno-biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy przy monitorze ekranowym, czynności wykonywane w siedzibie urzędu. Praca wymagająca koncentracji. Stanowisko pracy...

wczoraj

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Warunki pracy Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Częsta zmiana przepisów prawa i obowiązek wdrażania nowych systemów...

2024-02-25