Starszy informatyk

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139137

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
 • Zagrożenie korupcją.
 • Budynek przy ul. Brackiej 4 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administruje infrastrukturą teleinformatyczną systemów IT z obszaru PSZ, w tym: administruje serwerami i serwerowymi systemami operacyjnymi, weryfikuje poprawność dokumentów dostarczanych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów IT, na bieżąco wspiera pracowników Wydziału Systemów Teleinformatycznych Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie obsługi systemów IT, obsługuje błędy/ nieprawidłowości infrastruktury teleinformatycznej systemów IT.
 • Zapewnia rozwój i wdrażanie zmian w systemach IT z obszaru PSZ, w tym: definiuje zmiany dotyczące systemów IT, przygotowuje plan i harmonogram wdrożenia zmian w systemach IT, utrzymuje nadzór nad przygotowywaniem i udostępnianiem warstwy infrastrukturalnej i systemowej oraz dokumentacji wdrożeniowej, zarządza zmianą.
 • Zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej z obszaru PSZ, w tym: implementuje polityki i procedury bezpieczeństwa systemów IT (w odniesieniu do infrastruktury i systemów IT), uczestniczy w przeglądach i audytach bezpieczeństwa systemów IT, obsługuje incydenty i podatności w systemach IT.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z obszaru PSZ, w tym: sporządza dokumentację niezbędną do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących utrzymania lub zapewnienia dalszego rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, uczestniczy w pracach komisji przetargowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, testowaniu, utrzymaniu lub wdrażaniu systemów IT
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość systemu Linux
 • Znajomość zagadnień i procedur z zakresu bezpieczeństwa systemów IT
 • Znajomość platform do monitorowania zasobów sprzętowych w środowisku ICT
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Sądecki Urząd Pracy

Lokalizacja: małopolskie/Nowy Sącz

Zadania:- bieżący nadzór nad poprawnością działania sprzętu komputerowego i sprzętu peryferyjnego,- nadzór nad bezpieczeństwem danych,- kontrola antywirusowa,- opieka informatyczna dla...

2024-07-17

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: informatyk Wymiar etatu: pełny etat Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Inwentaryzacja sprzętu IT. Świadczenie pomocy bezpośrednio przy stanowisku komputerowym, a także...

2024-07-17

Rotenso - Grupa Thermosilesia

Lokalizacja: śląskie/Ruda Śląska

Aplikuj do nas jeśli: posiadasz wykształcenie min. średnie na kierunku informatyka, mile widziane wykształcenie wyższe; masz min. roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy;...

2024-07-15