Starszy informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120834

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Utrzymuje i eksploatuje systemy IT z obszaru PSZ, w tym : administruje w warstwie aplikacji (m.in. zapewnia jakość danych, zarządza uprawnieniami, etc.) systemami IT z obszaru PSZ; koordynuje i monitoruje zewnętrze usługi dotyczące zapewnienia utrzymania i rozwoju systemów IT z obszaru PSZ; weryfikuje poprawność dokumentów dostarczanych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów IT z obszaru PSZ; wspiera na bieżąco użytkowników w zakresie obsługi systemów IT z obszaru PSZ; obsługuje błędy/ nieprawidłowości systemów IT z obszaru PSZ.
 • Rozwija i wdraża zmiany w systemach IT z obszaru PSZ, w tym: definiuje zmiany dotyczące systemów IT z obszaru PSZ; przygotowuje plan i harmonogram wdrożenia zmian w systemach IT z obszaru PSZ; nadzoruje przygotowywanie i udostępnianie warstwy aplikacji oraz dokumentacji wdrożeniowej; zarządza zmianą (wprowadza modyfikacje w trakcie wdrożenia); wspiera użytkowników w czasie wdrażania zmian w systemach IT z obszaru PSZ.
 • Bierze udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z obszaru PSZ, w tym: sporządza dokumentację niezbędną do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących utrzymania lub zapewnienia dalszego rozwoju systemów IT z obszaru PSZ; bierze udział w komisjach przetargowych.
 • Zapewnia bezpieczeństwo systemów IT z obszaru PSZ, w tym: implementuje polityki i procedury bezpieczeństwa systemów IT z obszaru PSZ (w odniesieniu do użytkowników i systemów IT); bierze udział w przeglądach i audytach bezpieczeństwa systemów IT z obszaru PSZ; obsługuje incydenty i podatności w systemach IT z obszaru PSZ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, testowaniu, utrzymaniu lub wdrażaniu systemów IT
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość metodyki testowania systemów teleinformatycznych
 • Umiejętność czytania dokumentacji analityczno-projektowej i technicznej systemów teleinformatycznych
 • Znajomość zagadnień i procedur z zakresu bezpieczeństwa systemów IT
 • Umiejętność specyfikowania wymagań funkcjonalnych dla systemów IT
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

  Urząd Statystyczny w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie/Poznań

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z...

  dzisiaj

  Urząd Statystyczny w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie/Poznań

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z...

  dzisiaj

  ZMB CAPITAL Spółka z o.o.

  Lokalizacja: łódzkie/Kutno

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: zarządzanie domeną z użytkownikami zarządzanie klastrem Vmware obsługa sprzętu: komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, rejestratory kamer, urządzenia wielofunkcyjne,...

  wczoraj