Starszy informatyk

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 135338

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Praca w siedzibie Urzędu,
 • Praca biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym,
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • W budynku znajduje się winda,
 • Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Monitoruje, administruje oraz utrzymuje w stałej sprawności eksploatacyjnej infrastrukturę sieciową i serwerową,
 • Konfiguruje urządzenia sieciowe i sprawuje nadzór techniczny nad funkcjonowaniem sprzętu informatycznego w Urzędzie,
 • Instaluje oraz konfiguruje odpowiednie mechanizmy ochrony antywirusowej, aktualizuje je na serwerze oraz stacjach roboczych,
 • Administruje środowiskiem wirtualizacji VMWare, serwerami bazodanowymi,
 • Uczestniczy w prowadzonych pracach związanych z nabywaniem w trybie zamówienia publicznego sprzętu komputerowego,
 • Uczestniczy w odbiorze technicznym nowego sprzętu informatycznego,
 • Nadzoruje wykonywanie i odtwarzanie backupów,
 • Prowadzi prace związane z diagnozowaniem, naprawą, monitorowaniem usług serwisowych oraz sprzętu komputerowego w tym: diagnozowanie usterek sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Współpraca,
 • Komunikacja,
 • Myślenie analityczne,
 • Kreatywność,
 • Znajomość języka SQL oraz środowiska MS SQL Server,
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows Server 2012/2016/2019 zarzadzanie AD, zarzadzanie AD z poziomu powershell,
 • Znajomość zagadnień z zakresu działania sieci komputerowych,
 • Znajomość terminologii technicznej z zakresu informatyki, w tym również w j. angielskim,
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • Umiejętność administrowania sieciami TCP/IP,
 • Umiejętność tworzenia rozwiązań sieciowych i systemowych,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - A2
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

2024-04-21

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Warunki pracy Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Częsta zmiana przepisów prawa i obowiązek wdrażania nowych systemów...

2024-04-18

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie/Białystok

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa; praca w systemie jednozmianowym - 8 godzin w siedzibie urzędu; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; miejsce pracy zlokalizowane...

2024-04-16