Starszy informatyk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 132985

Warunki pracy

Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


Miejsce pracy mieści się na parterze budynku biurowego, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami, praca jest wykonywana w budynku nieposiadającym podjazu.

Zakres zadań

 • Administrowanie serwerami i systemami WIW, zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów zgodnie z SZBI
 • Podłączanie i konfiguracja urządzeń komputerowych i sieciowych, systemów operacyjnych oraz aplikacji na komputerach WIW
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z siecią komputerową
 • Naprawa oraz diagnozowanie awarii sprzętu komputerowego i sieciowego. Usuwanie awarii
 • Administrowanie systemem wykonywania kopii zapasowych danych i systemów WIW zgodnie z SZBI
 • Serwis zdalny sprzętu komputerowego, zestawianie oraz nadzór nad poprawną pracą połączeń VPN
 • Zapewnienie serwisu oprogramowania i sprzętu
 • Współpraca w bieżącym utrzymaniu serwerów, przełączników sieciowych oraz routerów
 • Udział w procesie dokonywania zamówień publicznych dot. IT, w tym planowanie, opis przedmiotów zamówienia, określania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, opracowanie i konsultowanie umów, współpraca przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie dot. przedmiotu zamówienia, badanie ofert pod kątem merytorycznym, reprezentowanie przy realizacji umowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows, pakietu Microsoft Office oraz sprzętu PC
 • Znajomość administrowania bazami danych Microsoft SQL Server, MySQL
 • Znajomość zagadnień sieciowych (LAN/WAN/VLAN)
 • Znajomość administracji serwerami opartymi o system Microsoft Windows oraz system Linux
 • Podstawowa umiejętność administrowania IIS
 • Chęć rozwoju oraz pogłębiania wiedzy w zakresie IT
 • Kandydat powinien posiadać wiedzę techniczną na aplikowane stanowisko
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwjąjcym swobodne posługiwanie się nim
 • Znajomość oraz umiejętność posługiwania się w środowiskach wirtualnych VirtualBox oraz HyperV
 • Posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Warunki pracy Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Częsta zmiana przepisów prawa i obowiązek wdrażania nowych systemów...

2024-02-25

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: starszy referent Wymiar etatu: pełny Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Księgowanie i rozliczanie wydatków. Przeprowadzanie...

2024-02-20

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Lokalizacja: pomorskie/Bytów

według programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne:

2024-02-19