Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 132826

Warunki pracy

Praca związana z prowadzeniem spraw związanych z bieżącymi naprawami i utrzymaniem w sprawności technicznej sprzętu łączności radiowej w jednostkach Policji woj. Podlaskiego oraz modernizowaniem eksploatowanych systemów radiowych.
Kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami autoryzowanych punktów napraw sprzętu łączności w celu przekazania sprzętu do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, a także z pracownikami i funkcjonariuszami jednostek Policji woj. podlaskiego oraz ze służbami łączności resortu spraw wewnętrznych i administracji w celu dokonania uzgodnień, wyjaśnienia wątpliwości, problemów oraz udzielania informacji i porad dotyczących działania lub wdrażania systemów łączności radiowej.


Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku z częstym przemieszczaniem się na I piętro oraz do innych obiektów na terenie woj. podlaskiego, w których znajdują się urządzenia sieci radiowych Policji
narzędzia i materiały pracy: testery, narzędzia warsztatowe, biurko, telefon, komputer,
Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy,
Sporadycznie praca w terenie (wdrażanie w KMP/KPP woj. podlaskiego
Sporadycznie nietypowe godziny pracy w tym dyżury (dyżury domowe, dyspozycyjność i mobilność po ustawowych godzinach pracy – w przypadku uszkodzeń sprzętu łączności radiowej pilny przyjazd do jednostki w celu usunięcia awarii)
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań

 • Nadzoruje stan techniczny urządzeń systemów łączności radiowej w tym wykonuje okresowe przeglądy profilaktyczne i konserwacyjnr, remontuje i naprawia sprzęt łączności radiowej.
 • Wgrywa wykorzystując specjalistyczne oprogramowania zaktualizowaną konfigurację do radiotelefonów.
 • Przyjmuje i wydaje sprzęt łączności do napraw i przeglądów.
 • Przeprowadza oględziny i pomiary: masztów, systemów antenowych oraz połączeń instalacji uziemiającej.
 • Wykonuje instalację nowego sprzętu oraz pomiary kontrolne urządzeń przewożonych w celu zapewnienia łączności radiowej dla potrzeb służb i jednostek Policji woj. podlaskiego.
 • Prowadzi dokumentację eksploatacyjno-ewidencyjną sprzętu łączności radiowej w zakresie przeinstalowań i montażu systemów radiowych w pojazdach służbowych.
 • Nadzoruje wykonawstwo zleconych prac instalacyjno - montażowych systemów antenowych i uziemiających.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w zakresie projektowania, wdrażania lub utrzymania systemów radiokomunikacyjnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Ogólna znajomość urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych (radiotelefony, systemy antenowe, przemienniki radiowe, standard ETSI DMR)
 • Praktyczna obsługa urządzeń pomiarowych stosowanych w radiokomunikacji.
 • Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania uszkodzeń i usuwania awarii urządzeń radiokomunikacyjnych.
 • Znajomość programów graficznych.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi systemów radiokomunikacyjnych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność i kreatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Systematyczność
 • Samodyscyplina
 • Dyspozycyjność
 • Obsługa komputera -znajomość pakietu biurowego
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Gdański Urząd Pracy

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

STAŻ ZORGANIZOWANY PRZEZ GUP.Nauka wykorzystania nowoczesnych technologii jak ChatGPT. Zbieranie potrzebnych danychdo dodania nowych produktów. Wprowadzenie produktów do kanału sprzedaży....

dzisiaj

Mosty Łódź S.A.

Lokalizacja: łódzkie/Łódź

Opis stanowiska: utrzymanie ciągłości pracy sieci komputerowej firmy, usuwanie problemów programowych i sprzętowych związanych z pracą na stanowiskach komputerowych, konfiguracja, konserwacja...

2024-02-26

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie/Magnice

YOUR ROLE Do you have experience in IT? Well, you may be the IT Professional (Senior Super User) we are looking for. WHAT ARE YOU GOING TO DO? Support during implementation of the WMS system in the...

2024-02-23