Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 137578

Warunki pracy

Praca związana z prowadzeniem spraw związanych z bieżącymi naprawami i utrzymaniem w sprawności technicznej sprzętu łączności radiowej w jednostkach Policji woj. Podlaskiego oraz modernizowaniem eksploatowanych systemów radiowych.
Kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami autoryzowanych punktów napraw sprzętu łączności w celu przekazania sprzętu do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, a także z pracownikami i funkcjonariuszami jednostek Policji woj. podlaskiego oraz ze służbami łączności resortu spraw wewnętrznych i administracji w celu dokonania uzgodnień, wyjaśnienia wątpliwości, problemów oraz udzielania informacji i porad dotyczących działania lub wdrażania systemów łączności radiowej.


Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku z częstym przemieszczaniem się na I piętro oraz do innych obiektów na terenie woj. podlaskiego, w których znajdują się urządzenia sieci radiowych Policji
narzędzia i materiały pracy: testery, narzędzia warsztatowe, biurko, telefon, komputer,
Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy,
Sporadycznie praca w terenie (wdrażanie w KMP/KPP woj. podlaskiego
Sporadycznie nietypowe godziny pracy w tym dyżury (dyżury domowe, dyspozycyjność i mobilność po ustawowych godzinach pracy – w przypadku uszkodzeń sprzętu łączności radiowej pilny przyjazd do jednostki w celu usunięcia awarii)
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań

 • Nadzoruje stan techniczny urządzeń systemów łączności radiowej w tym wykonuje okresowe przeglądy profilaktyczne i konserwacyjnr, remontuje i naprawia sprzęt łączności radiowej.
 • Wgrywa wykorzystując specjalistyczne oprogramowania zaktualizowaną konfigurację do radiotelefonów.
 • Przyjmuje i wydaje sprzęt łączności do napraw i przeglądów.
 • Przeprowadza oględziny i pomiary: masztów, systemów antenowych oraz połączeń instalacji uziemiającej.
 • Wykonuje instalację nowego sprzętu oraz pomiary kontrolne urządzeń przewożonych w celu zapewnienia łączności radiowej dla potrzeb służb i jednostek Policji woj. podlaskiego.
 • Prowadzi dokumentację eksploatacyjno-ewidencyjną sprzętu łączności radiowej w zakresie przeinstalowań i montażu systemów radiowych w pojazdach służbowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w zakresie projektowania, wdrażania lub utrzymania systemów radiokomunikacyjnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Ogólna znajomość urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych (radiotelefony, systemy antenowe, przemienniki radiowe, standard ETSI DMR)
 • Praktyczna obsługa urządzeń pomiarowych stosowanych w radiokomunikacji.
 • Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania uszkodzeń i usuwania awarii urządzeń radiokomunikacyjnych.
 • Znajomość programów graficznych.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi systemów radiokomunikacyjnych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność i kreatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Systematyczność
 • Samodyscyplina
 • Dyspozycyjność
 • Obsługa komputera -znajomość pakietu biurowego

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Pfeifer & Langen Polska

Lokalizacja: wielkopolskie/Środa Wielkopolska

Jeśli chcesz być odpowiedzialny za: realizację zadań w ramach prac zespołów projektowych/inwestycyjnych opracowywanie złożonych układów automatyki dla projektów technicznych / samodzielne...

2024-05-06