Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Piekary Śląskie
Ogłoszenie o naborze Nr 137352

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze Komendy Miejskiej Policji. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.


Praca jednozmianowa w systemie ośmiogodzinnym. Stanowisko wyposażone w telefon, drukarkę, komputer - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca. 


Zadania wykonywane na stanowisku posiadają złożony charakter i wymagają od pracownika głębokiej analizy przedmiotowej sprawy, ciągłego pogłebiania wiedzy i umiejętności informatycznych. 


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: praca wymagająca wysiłku fizycznego, z zagrożeniem naciskami grup przestępczych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Administruje i zarządza sieciami komputerowymi jawnymi oraz stanowiskami komputerowymi poprzez instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i programów, usuwa złośliwe oprogramowania i zabezpiecza dane.
 • Administruje siecią szyfratorów zainstalowanych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych i stanowiskami do Systemu Niejawnego Policji oraz stanowiskami ODN.
 • Zarządza dostępem do systemu teleinformatycznego poprzez nadawanie uprawnień użytkownikom, zakłada konta, ustala właściwe poziomy zabezpieczeń, administruje mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi.
 • Przeprowadza okresowe przeglądy, dokonuje oceny stanu technicznego sprzętu oraz konserwuje i dokonuje niezbędnych napraw sprzętu teleinformatycznego użytkowanego w jednostce, opracowuje plany zakupów materiałów i sprzętu w oparciu o limity finansowe (w okresie rocznym) oraz prowadzi ewidencję sprzętu teleinformatycznego będącego w użytkowaniu jednostki.
 • Administruje stanowisko komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych - ODN PSN.
 • Opracowuje zapotrzebowanie oraz prowadzi ewidencję i dystrybucję sprzętu informatycznego i materiałów będących w użytkowaniu jednostki.
 • Dokonuje sprawdzeń oraz rejestruje i modyfikuje dane zawierające informacje jawne i niejawne w policyjnych systemach informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne (teleinformatyka, telekomunikacja, informatyka lub pokrewne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatyki
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "tajne"
 • Podstawowa wiedza z zakresu łączności

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Liczba etatów: 1 Twoje zadania: Aktywny udział w przetargach i inwentaryzacja sprzętu IT Monitoring i optymalizacja kluczowych procesów IT Przygotowywanie treści do regulaminów/procedur IT...

2024-06-15

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: starszy informatyk Wymiar etatu: pełny etat Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Administrowanie systemem do zarządzania zasobami informatycznymi zgodnym ze standardem ITIL (w...

2024-06-14

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Lokalizacja: podkarpackie/Nisko

obsługa multimedialna wydarzeń i spotkań,których organizatorem jest Starostwo Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne Wymagania inne: doświadczenie w...

2024-06-13