Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
Komendant Powatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kępno
Ogłoszenie o naborze Nr 133304

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


Użytkowanie sprzętu biurowego,


Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku


 


 


 

Zakres zadań

 • prowadzi dokumentację teletechniczną zleconych prac i aktualizuje ją
 • współpracuje ze służbami technicznymi operatorów telekomunikacyjnych oraz instytucji Państwowych i samorządowych
 • bezpośrednio nadzoruje nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu łączności i informatyki, prowadzi szkolenia w zakresie prawidłowej eksploatacji oraz bieżąco wspiera użytkowników sprzętu będącego w użytkowaniu jednostki;
 • wstępnie diagnozuje uszkodzenia sprzętu teleinformatycznego, dokonuje drobnych napraw, w przypadku poważniejszych uszkodzeń lub obowiązywania umów serwisowych – przekazuje sprzęty do naprawy do WŁiI KWP;
 • konfiguruje i instaluje oprogramowanie oraz sprzęty teleinformatyczne dla użytkowników końcowych jednostki i jednostek podległych;
 • realizuje wytyczne KGP przesyłane przez Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe POL-CERT oraz zawarte w dokumentach ”Zalecenia dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji w zakresie informatyki i łączności”, politykach bezpieczeństwa, instrukcjach bezpieczeństwa i innych decyzjach KGP dot. systemów informatycznych jawnych (np. KSIP,SWD), dokumentach SWBS i PBE systemów i stanowisk informatycznych niejawnych oraz w politykach bezpieczeństwa i decyzjach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
 • nadzoruje sieci PSTD i CWI w zakresie ich prawidłowej konfiguracji
 • sprawuje podstawowy nadzór techniczny i administruje systemami lokalnymi jednostki, w tym systemami kontroli dostępu i monitoringów obiektowych
 • prowadzi wstępną obsługę incydentów - analiza zdarzeń i ich kwalifikacja jako incydent bezpieczeństwa.
 • prowadzi rozpoznanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jednostki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy nad obsługą sieci i systemów teleinformatycznych
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • certyfikat ITIL 4 Foundation
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • wiedza w zakresie przepisów resortowych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Lokalizacja: śląskie/Rybnik

Utrzymanie sieci telekomunikacyjnej, wykonywanie instalacji teletechnicznych, komputerowych, CCTV, konfiguracja usług telefonii VoIP, TDM, obsługa systemów telekomunikacyjnych, obsługa i...

2024-02-15

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Lokalizacja: śląskie/Rybnik

Konfiguracja routerów i przełączników L2, L3, instalacja i diagnostyka stanowisk użytkowników na systemach Windows, obsługa i wdrażanie aplikacji MS Office 365, diagnostyka i naprawa sprzętu...

2024-02-15

VECTRA S.A.

Lokalizacja: pomorskie/Gdynia

Zadania: Całodobowe monitorowanie sieci pod kątem ich prawidłowego funkcjonowania. Monitorowanie procesu usuwania awarii na sieciach HFC i IP. Nadzór i ocena parametrów sygnału transmitowanego...

2024-02-12